Camping blir stadig mer populært. Dette er en trend blant nordmenn, men også blant de utenlandske turistene. Den tyske familien på campingferie i Lillehammer, og det nederlandske paret på bobilferie gjennom Gudbrandsdalen bidrar til at reiselivet, inkludert camping, er Norges 5. største eksportnæring. Mange forbinder eksport med fisk, olje og gass. Men reiseliv er også eksport fordi mange hundre tusen utlendinger legger igjen penger i Norge hvert år, og et økende antall nordmenn ferierer i eget land.

«Hele Norge eksporterer» er regjeringens eksportsatsing. Målet er å øke norsk eksport utenom olje og gass, med 50% innen 2030. I den forbindelse skal man identifisere 5-10 eksportsatsinger. Reiselivsnæringen bør være én av disse. Veksten i utenlandske turister til Norge har vært høy de siste årene. Ifølge SSB økte eksportinntektene med 46% fra 2014 til 2019, en økning på 8% årlig vekst. Menon anslår at reiselivseksporten vil øke med 3-4% per år mot 2030, som vil gi en samlet reiselivseksport på ca. 90 milliarder kroner.

I 2022 var det 8,4 millioner overnattinger på norske campingplasser, en økning på 4,6% fra 2021, ifølge SSB. 2,6 millioner av disse stod utlendingene for. I en undersøkelse fra NHO Reiseliv blant 64 campingbedrifter, svarer over halvparten at de har hatt en økning i utenlandske gjester de siste 10 årene. 1 av 4 forventer en økning i 2023. I perioden 2013 til 2019 hadde vi på Lillehammer også en økning i utenlandske gjester på ca. 300%. I 2022 nådde vi tilnærmet 2019-nivå, og vi forventer en økning i år.

Reiselivet bidrar til lokal verdiskaping. Lillehammer Camping er et godt eksempel på en bedrift som skaper positive ringvirkninger i kommunen. Vi sysselsetter 20-25 ungdommer i sesongen, og gjestene handler i Lillehammer sentrum og på Strandtorget. Hver dag i sesong sørger vi også for å eksponere gjestene for det fantastiske tilbudet i området, med guidede turer til blant annet Maihaugen, Bjerkebæk og Aulestad, eller Jorekstad Bad, Hafjell Bikepark og Lilleputthammer. Det er heller ikke mange år siden flere restauranter i sentrum holdt stengt i juli grunnet få besøkende, men som nå holder åpent blant annet på grunn av økende turisme.

Det ligger et stort vekstpotensial i næringen. Vi går mot kommunevalg, og det gjelder å stemme på det partiet som tilrettelegger for at vi kan fortsette å vokse. Veksten i næringen må selvsagt være bærekraftig. Campingbransjen har et fortrinn her, fordi de fleste gjestene kommer fra nærmarkedene og blir boende i lang tid. «Verdi og idealturisme» er i vinden. Det handler om å være aktiv, og finne gode, kortreiste opplevelser. Reise til steder hvor vertskapet tar vare på natur og miljø. Å overnatte omgitt av natur, stillhet og ren luft, er den nye luksusen. Dette er campingbransjens unike "selling point".

Det er viktig at ikke kommunen selv konkurrerer med private campingbedrifter. Det er flere tilfeller der kommunen driver campingplasser og bobilparkering. Vi ønsker at partiene skal vedta i programmene at de aktivt vil samarbeide med og legge til rette for de private campingplassene – ikke konkurrere om de samme gjestene. Det er viktig at kommunale tilsyn følger opp veiledningsplikten og at de som har vist at de opptrer i tråd med lovverket ikke blir kontrollert.

Norge har kunnet hvile seg på inntekter fra olje og gass, men i en karbonnøytral verden, kan vi ikke lenger eksportere olje og gass som før. Da må vi bygge opp de næringene som har vekstpotensial for eksport. Det har reiselivet.

Stian Lunn, Lillehammer Camping,
Jarle Buseth, NHO Reiseliv