Campingplasser med forsiktig optimisme: – Framtiden er veldig usikker

De fleste campingplassene har nå åpnet, men hvordan sommeren blir er vanskelig å si.