Og dem er det visst flere av, ifølge Aud Andersbakken Fresvik og Morten Andersbakken.

De er søsken og skal overta bruket og grunnen hvor den omdiskuterte tomta ligger. Totalt er den på 28 dekar. 11 av dem er regulert til næring. Det er dette som nå er aktuelt for salg.

Ikke stort nok

Søsknene hadde inngått avtale med Coop for flere måneder siden, men da med forbehold om det endelige vedtaket i kommunestyret i Vågå.
Kommunestyret behandlet kommuneplanen i møte 9. august og gikk inn for å tillate 1.500 kvadratmeter med detaljhandel på tomta. Coop ville opprinnelig bygge 6.000 kvadratmeter.

- Vi har vært i kontakt med en konkret aktør som er interessert – og fått signaler om flere, sier Aud Andersbakken.

- Og det er?

- Det ønsker vi ikke si noe om nå. Er det flere som er interessert, så kan de melde seg nå. Vi har ikke bundet oss til noen. Men vi ønsker å selge til en stor aktør, ikke mange små, sier hun.

Søsknene vil også bygge leiligheter. Gjerne for unge og nyetablerte – og for eldre som vil ha noe mer sentrumsnært. Også driftsbygningen på garden kunne de tenkt seg å gjøre noe med.

- Men hva, vet vi ikke. Vi er åpne for forslag. Kanskje en pub, eller kanskje bare lagringsplass. Vi får se, sier Morten.

Steile fronter

Bruken av Brustugujordet og Coops store planer, vakte voldsom debatt i Vågå. På ene sida sto de som ønsket nyetableringer velkommen – på andre sida de som mente at en slik etablering ville ødelegge for eksisterende handel i sentrum. Frontene var steile.