Gå til sidens hovedinnhold

Cyberforsvaret avlyser festkonsert og setter inn tiltak mot korona-smitte. – Vi har et særskilt ansvar

Cyberforsvaret gjør nå flere tiltak for å minske utbrudd av korona i egne rekker. Festkonserten i Maihaugsalen er avlyst, og sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes kansellerer unødvendig reiseaktivitet - inkludert besøk til vinterøvelsen Cold Response.

(MittLillehammer)

Som følge av helsefaglige råd og retningslinjer fra Forsvarets operative hovedkvarter har sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Inge kampenes besluttet å kansellere årets festkonsert med Forsvarets stabsmusikk i Maihaugsalen.

– Vi har også innført en del sanitær- og hygienetiltak i leiren. I vakta må man svare på noen spørsmål før man slipper inn. Alt for å forhindre og eller redusere smittefaren. Det forteller kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret Knut H. Grandhagen til MittLillehammer.

Samfunnsansvar

Han forteller at Cyberforsvaret er i en særskilt situasjon med at de har mange fagfolk der spesialkompetanse innen enkelte felt er samlet på bare én til tre personer.

– Da blir man ekstra sårbar i forhold til å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Situasjonen i Norge, som følge av utviklingen i spredningen av SARS COVID-19, er uforutsigbar og i endring. Sjefen i Cyberforsvaret fattet beslutningen om å kansellere med bakgrunn i to rammeforhold, sier Grandhagen.

– Forsvaret har et særskilt ansvar for å opprettholde sin beredskap og reaksjonsevne. Cyberforsvaret er viktig for Forsvarets evne til å operere, og det å samle et betydelig antall av Cyberforsvarets ansatte i dagens situasjon er en uforutsigbar risiko som kan føre med seg konsekvenser for evnen til å understøtte Forsvarets operasjoner.

– Forsvaret har dessuten et samfunnsansvar som skal tas på alvor. Dette ansvaret betyr at man noen ganger må ta krevende avgjørelser for å redusere samfunnets risiko, og sikre at Forsvaret ikke bidrar til å være en risiko for samfunnet som vi er en del av, sier han.

Potensielt utfordrende situasjon

– Beslutningen har vært krevende. Festkonserten har blitt en tradisjon som er verdsatt både av Cyberforsvaret og av lokalmiljøet på Lillehammer. Like fullt har Forsvaret et ansvar når samfunnet står i en potensielt utfordrende situasjon, og Cyberforsvaret velger i dette tilfellet å helle mot den forsiktige siden og skjerme egne ansatte og andre deltakere fra unødig smittefare, sier Grandhagen.