SILJE NYTHUN


 *** Local Caption *** -
Torbjørn Olsen

Plasskommandanten på base Jørstadmoen

- Jeg kan jo prøve et år i Forsvaret etter videregående, tenkte Silje Nythun. Året ble så langt og innholdsrikt at 39-åringen i høst tok til som Cyberforsvarets første og eneste kvinnelige plasskommandant på Jørstadmoen.
Publisert