Da familien flyttet inn i huset til 7,8 millioner oppdaget de at ikke alt var som det skulle

Huset til 7,8 millioner hadde omfattende mangler boligsalgsrapporten ikke fortalte om. Nå får kjøperne heve kjøpet.