Da Kjetil ville gå på tegne- og malelinja, sa læreren at han ikke kunne gå i en jenteklasse

Kjetil Skaansar ville gå på tegne- og malelinja da han begynte på videregående skole. – Men læreren mente jeg ikke kunne gå i en jenteklasse og flyttet meg over på reallinja, forteller lillehamringen.