Gå til sidens hovedinnhold

Dag Erik Pryhn – prosjektleder som Norddalens fødselshjelper

KOMMENTAR


Takket være NTNU, ikke Høgskolen i Innlandet, skal Nord-Gudbrandsdal ta mål av seg til å bli autorisert som Norges første universitetsregion. Et spennende og viktig innhold skal utvikles. En primus motor i dette arbeidet blir Sel kommunes tidligere ordfører, Dag Erik Pryhn (62).

Mandag 19. oktober starter Pryhn på et treårig engasjement som prosjektleder. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal og NTNU Gjøvik står som faddere for dette utviklingsprosjektet.

Kan det komme noe mer ut av dette enn at nye konsulenter får kloa i utviklingsmidler?

Parallelt med at universitetsprosjektet dras i gang står Sel kommune klar til å motta omstillingsmidler fra Staten. Nedleggelse av Nortura-anlegget og tap av flere titalls andre arbeidsplasser ga grunnlaget for status som omstillingskommune. Også dette arbeidet vil involvere nabokommunene.

Konsulenter har allerede gitt råd til Sel kommune om hvordan arbeidet bør organiseres. En «programleder» foreslås lagt til kommunedirektør Ola Helstads næringsstab. Med ordfører Eldri Siem som leder for et omstillingsstyre. Her dreier det seg om et arbeid på minst fem års varighet.

Kan vi allerede her ane konturene av arenaer som blir krevende for samspill og dialog? Hvordan utløse satsinger der revirtenkning og prestisje ikke blir hindre i en region med synkende innbyggertall og stadig eldre befolkning?

Norddalen er regionen med størst regionvis nedgang i folketallet med minus 6,2 prosent i siste tiårsperiode. SSB har laget en prognose som viser minus 13 prosent fram til 2050. Er prosjekter som legger til grunn å øke folketallet et sannferdig og reelt grunnlag for beslutninger?

Forskere, også ved Høgskolen i Innlandet, har hatt fokus på hvordan man skal drive offensiv samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid selv med framtidig nedgang i folketallet.

Dessverre er det satset for lite på en slik tematikk, fordi det ikke er god latin å anerkjenne utviklingsarbeid i et uttynningsperspektiv. Vi har avgjort miljøer som bør føle seg kallet til å bidra mer offensivt i dette.

Dag Erik Pryhn er en erfaren og kompetent politiker. Ikke uten grunn ble hans kandidatur hilst velkommen i Regionrådet. Nå skal han ikke være politiker i sin nye rolle. Men forståelse for å lykkes med samfunnsutvikling bør han kunne bidra mye med.

Til dette hører også å forstå fylkesordfører Even A. Hagen og fylkeskommunen etter det nylige vedtaket i fylkestinget om en egen «Innlandsstrategi». Her skrives det mye om å utvikle og å samordne regionale planer. Men Hagen og co går på gummisåler i å stille krav til hvordan 46 kommuner bør organisere seg for å få størst mulig virkning av fylkeskommunens innsats.

Bjarne E. Holø er Sp-ordfører i Lom og leder i Regionrådet. Eldri Siem er Sp-ordfører i Sel og blir trolig leder i omstillingsprogrammet. Vil disse to makte å forene krefter slik at universitetsprosjekter og omstillingsprosjekter kan trekke i lag, i samme retning?

Er disse to framtredende Sp-ordførerne villige til og i stand til å lede an for å gjøre Norddalen mer endringsvillig og mottaksvillig for nye tøffe tak som venter dem og deres kommuner? Vil fylkeskommunen ta mål av seg til å bli en mer krevende regional utviklingsaktør i og for Nord-Gudbrandsdal? Der nye grenser ikke er et mål, men middel til å snu et avviklingstraume.

Høgskolen i Innlandet baler med sitt universitetsprosjekt. Det er å håpe at i alt berettiget snakk om kompetanseutvikling i distriktene, bør det som var ment å være et lokomotiv i Innlandet, selv viser evne til å lede an. Også før universitetsdrømmen er oppnådd.

Underveis i alle disse irrgangene er det grunn til å ønske Pryhn lykke til i hans arbeid. Nå er det han som har behov for å ha politiske vegvisere til å rydde og dyrke nytt land.

Hallvard Grotli

  • Tidligere politisk redaktør i GD, Hallvard Grotli, gikk av med pensjon sommeren 2020.

  • Grotli skal, på oppdrag for GD, bidra med kommentarer.

Kommunens nye status kan gi 210 nye arbeidsplasser