Gå til sidens hovedinnhold

Dagens sykehusstruktur kan bli det eneste spiselige

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det nærmer seg avgjørelse
om ny sykehusstruktur for Innlandet og fremdeles kastes baller ut i lufta. Sykehusstyrene får jobben med å sortere og lande dem.

Helse Sør-Øst direktør Cathrine Lofthus legger fram hele tre alternativer. I tillegg til anbefalingen med Mjøssykehus i Brumunddal og akuttsykehus i Lillehammer, som ble lagt fram før jul, er alternativene Mjøssykehus i Moelv med akuttsykehus enten i Elverum eller Lillehammer.

Dagens største sykehus i Innlandet risikerer dermed å miste sin akuttfunksjon. Det vil være dramatisk for Lillehammer. Dersom valget faller på alternativet med akuttsykehus i Elverum, får Østerdalen to akuttsykehus, fordi helseministeren i 2015 fredet sykehuset på Tynset. Selv et fylkesting, som ikke har villet si mer enn ja til Mjøssykehus ved Moelv, må se at konsekvensen av å stå ved det politiske kompromisset kan ende med en særdeles skjev fordeling av sykehustilbud i Innlandet.

Å utvikle dagens modell kan bli løsningen som politikerne kan akseptere

Et akuttsykehus på Lillehammer vil ligge nært et Mjøssykehus i Moelv. Derfor kan forslaget om Mjøssykehus i Brumunddal, akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus i Gjøvik, være den løsningen som sikrer et helhetlig best tilbud.

Problemet er at dette forslaget skapte så stor politisk uro at helseministeren kan ha vansker med å endelig vedta det, selv om analysen Helse Sør-Øst fikk utarbeidet klart anbefaler Brumunddal. Utfordringen nå er at en høringsrunde ikke kan gjennomføres uten at innspill har blitt lyttes til og vurdert. Lofthus sier at de er avhengig av å lande på en løsning det er stor enighet om, for å klare å bygge et nytt Mjøssykehus.

En mulig løsning vil være å utvikle dagens struktur. Dette blir nå med videre som et reelt alternativ. Å bygge på dagens modell kan bli løsningen som både politikerne lokalt og nasjonalt kan akseptere. Men dette alternativet innebærer et nytt bygg i Hamar. Hva blir det da igjen av penger til å modernisere resten av sykehustilbudene i Innlandet.