I GD 19. juli skriver Linn Anita Moastuen ett innlegg med tittelen, «De som «naver» er ikke late». Hvorvidt Stein Erik Hagen bidrar mest eller minst til felleskapet skal ikke jeg ta stilling til, men avhengig av NAV

er han selvfølgelig ikke. At Hagen påstår at de som er «navere» er late, og ikke gidder å stå opp, er en meget drøy påstand. Men det synes rimelig greit at det er mange i samfunnet som burde vært i arbeid, i alle fall en viss tid, og at det er mange uføretrygde som med stor fordel kunne ha bidratt noe mer, er temmelig sikkert.

Å stemple «navere» som late, er helt uhørt! Jeg er som Linn Anita skriver, stolt av den norske velferdsstaten. Jeg har selv vært avhengig av NAV i en viss tid, mens jeg jobbet ved siden av 50 % i aktivt arbeide. Jeg innser at det er mange som med rette er «navere», og det kan skyldes svak helse eller sykdommer som gjør at de ikke kan jobbe fullt og helt.

Jeg har jobbet ikke mindre enn i 52 år, og ble pensjonist i en alder av nesten 74 år. Jeg har betalt min skatt og offentlige avgifter, og føler at jeg har gjort min samfunnsplikt. Det er mulig at den tiden vi nå er inne i, gjør at mange blir arbeidsledige, og enkelte har mistet sitt arbeid. Og det er fryktelig!

Det kan hende at mange må over på hjelp fra NAV, men de er ikke late av den grunn!

Det er mitt syn at den kritikken Linn Anita Moastuen fremmer i GD er helt berettiget. Det er blitt slik, dessverre, at det er blitt flere tapere under den regjeringen vi har. Mange barn og unge har kommet skjevt ut, og mange familier med mindreårige barn har fått en langt verre og utrygge situasjon. Dette er veldig uhyggelig, og jeg har fått inntrykk av at mange nå er totalt avhengig av å bli «navere» som de ikke selv er skyld i.

Hva angår Stein Erik Hagen, og at han er Høyremann, synes naturlig. Det kan være at Hagen også har sine negative sider, akkurat som Linn A. Moastuen og meg selv. Men vi må, som Moastuen sier, «ta vare på hverandre- og verne om den norske velferdsstaten og felleskapet». Jeg synes nok at den eldre generasjonen vi har, burde samfunnet ta bedre vare på og vise respekt for, og takke dem for hva de har utført.

Ola Ødegaard, Dokka

.De som «naver» er ikke late