De kjemper for Lågendeltaet – men er det for seint?

– Lillehamringene har ikke tatt inn over seg at Lågendeltaet er et unikt og fredet naturområde. De er langt mer opptatt av Gropmarka og fjellet ...