En sluttføring av alle smitteverntiltak mot coronaviruset i september betyr slutten for Solberg-Høie-regjeringen! De ønsker (VG 10.8) - full smittespredning med et farlig virus! De som ikke lar seg vaksinere kan ha det så godt! Viruset er allerede sluppet løst!

Solberg og Høie vet for lite om følgene av et så farlig virus. Ved svineinfluensaen i 2009 døde 32 personer mens coronaviruset har til nå tatt livet av over 800 personer. I tillegg kommer 199 meldte dødsfall knyttet til korona-vaksineringen (SLV 3.8.21). En tysk studie av 8700 COVID-19 pasienter i perioden 1.2-30.4.2020, viser høy dødelighet i sykehus; 25% i første innleggingsfase, (median alder 72 år) (Gunter, PLoS.21). Etter 180 dager var 30% av alle pasientene døde av/med COVID-19. Reinnleggelse var 27%. Dette viser at COVID-19 er svært farlig og belastende for alle.

Den nye Deltavarianten er enda farligere, mer smittsom og mer vaksineresistent (UN News 30.7.21). I USA registreres over 80% økning av barn syke av Deltaviruset (Forbes 4.8.21). Og 5% av smittede barn får ettersykdommer selv uten symptomer i startfasen (Miller, medRxiv. 21). Endepunktet er ukjent.

Derfor må seriøse tiltak rettes mot smittespredning. Smitteverntiltak må oppgraderes. Barnehager og skoler må beskyttes mot utbrudd og ansatte vaksineres snarest mulig.

Vaksinasjon reduserer alvorlige sykdomsforløp, men hindrer ikke smittespredning/reinfeksjon. I en CDC-studie var 75% av alle smittede i et utbrudd fullvaksinerte (Brown, CDC 30.7.21). Flokkimmunitet ved kun vaksinering er umulig å oppnå. Derfor er godt, dokumentert smittevern og kontroll over befolkningens mobilitet de viktigste tiltak (Rella, Scient. Rep 2021;11:15729).

Solberg og Høie etterlater seg smittekaos til neste regjering. Inntrykket er en «politisk krigføring» (historisk kjent) ved hjelp av et farlig virus. Det setter landet i en vanskelig situasjon. Solberg og Høies kommende frislipp av viruset uten smitteverntiltak virker useriøst, uetisk og kan være i strid med smittevernlovens- paragraf 8-1. Å påføre mennesker unødig smitte og lidelse kan medføre 2-4 års fengsel! Politiske partier bør ikke benytte alvorlig smitte i en valgkamp!

Bjørg Marit Andersen, Lom, professor dr. med.