Sist helg fikk mange av oss en ny oppdatering om hvordan dyr har det på mange av Norges grisegårder. Det er to år siden Brennpunkts "Griseindustriens hemmeligheter" rystet oss, og to år siden bransjen og landbruksministeren lovte å rydde opp. De lovte oss at fra da av skulle vi alle være trygge på at norske griser har det bra.

Når aktivistene har dokumentasjon fra såpass mange tilfeldig utvalgte gårder i Norge, og en av Europas fremste eksperter på dyrevelferd for griser mener materialet viser for dårlig dyrevelferd hos 26 av 28 gårder - da er det vanskelig å tro på at norske griser har det bra. Da har ikke landbruksministeren gjort jobben sin godt nok. Da har ikke Mattilsynet brukt virkemidlene sine godt nok. Da har ikke alle dyreeiere fått riktig støtte til å jobbe godt nok med dyrevelferd. Da har ikke bransjen fulgt løftene de i 2019 ga landets forbrukere i sine påkostede reklamekampanjer. Da er det mange som ikke kan ha ren samvittighet.

Ja, det er i normale omstendigheter lovbrudd å ta seg inn på andres eiendom. Noen ganger har man god nok grunn til å gjøre det allikevel. Når både landbruksminister, bransjen og Mattilsynet sier de er overrasket over hva bildene viser - da tyder det på at aktivistenes avsløringer kan ha vært nødvendig.

Ja, det er virkelig viktig å beskytte husdyr mot smitte utenfra. Heldigvis har aktivistene også vært svært opptatt av smittevern.

Nei, vi kan ikke vite sikkert at bildene Nettverk for dyrs frihet har tatt gir et riktig, helhetlig inntrykk av grisehold i Norge. Det håper vi jo inderlig at de ikke gjør.

Dyrevelferdsloven vår er bedre enn den virkeligheten bildene viser. MDG har tidligere bedt regjeringen sørge for at loven følges opp med bedre forskrifter, og vi er opptatt av at vi ikke skal ha så stort kjøttforbruk at det går på bekostning av dyrevelferden. Når vi nok en gang ser sjokkerende opptak fra norsk dyrehold, vet vi at det svikter i flere ledd. Hvorfor tåler vi så enormt mye dårligere behandling av griser enn av hunder? Hvor går grensa for hvordan vi tillater oss å behandle dyr? Når sier vi stopp? Når blir vi endelig villige til å betale for dyrevelferd? MDG jobber for et landbruk hvor bonden ikke lenger er presset til å produsere mest mulig, fortest mulig og billigst mulig. Vi vil gi bonden mer rom for dyrevelferd. Landbruksministeren har kjent til forholdene lenge, og det er tydelig at hun har gjort alt for lite med situasjonen. Løftene vi fikk for to år siden var tomme. Vi kan ikke vente lenger - nå må bransjen få de kravene, den veiledningen og den støtten de trenger for å behandle dyra sine riktig. Det må åpenbart mer handlekraft til enn det myndighetene og bransjen har vist de siste to årene, og endringene må skje NÅ.

Kelsey Tisthammer og Ane Solstuen, Lillehammer MDG