Gå til sidens hovedinnhold

De som er så glad i Norge

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er reformene som har ødelagt Norge, ifølge Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.. Det er derfor vi må bygge landet opp på nytt. Vedum mener den sittende regjering har skylda for det meste etter åtte år med makta. At reformene, sentraliseringen, er den viktigste for ikke å si den eneste, årsaken til at Distrikts-Norge opplever fraflytting. Hva regjeringen har gjort eller ikke gjort, skal jeg la ligge her, men det er ikke reformene som får unge mennesker til å dra fra bygdene og ikke komme tilbake. I så fall bør Slagsvold Vedum forklare oss hvorfor fraflyttingen var like stor, ja til tider større, før de utskjelte reformene ble gjennomført. Den gangen Senterpartiet satt i regjering og partiet hadde landbruksministeren og kommunalministeren. Departementer som har både midler og muligheter til å styrke vekst og utvikling i norske bygder og distrikter.

– Vi som er glade i Norge, kan ikke sitte stille og se at lokalsamfunn etter lokalsamfunn tappes for folk, skriver Slagsvold Vedum i GD 2. august. Men det var nettopp det Vedum og hans partifeller gjorde fra 2005-2013. Fraflyttingen pågikk med uforminsket styrke. Ungdommen dro, de fleste kom ikke igjen. Tallene er tilgjengelig på Statistisk Sentralbyrå. Kjærligheten til fedrelandet var kanskje ikke så stor den gangen.

Det finnes ikke belegg for å hevde at større fylker, større kommuner, politireformer eller avstanden til Nav-kontor eller sorenskriver, har noen betydelig innflytelse på bosettingen i Norge. Bildet er langt mer komplisert og kan ikke forklares med kynisk, enkel demagogi. Det eneste vi kan slå fast med grunnlag i tilgjengelig tallmateriale, er at Senterpartiet ikke er svaret for dem som ønsker et mer stabilt folketall i distriktene. Der er statistikken klokkeklar. Men det endrer selvfølgelig ikke Vedums og Senterpartiets retorikk og valgkampstrategi.

Det gjelder å bruke det man har og ikke har, for å sette by opp mot land, folket opp mot den såkalte eliten, de som er glad i Norge opp mot dem som angivelig, ikke er det. Når splittelse er et mål i seg selv, er ingen midler for nedrige og ingen retorikk for simpel og kynisk. Donald Trump er et eksempel i så måte. Vi som elsker Amerika, mot dem som ikke gjør det. Gjøre Amerika stort igjen. Amerika først! Folket mot eliten. Det er nasjonalstaten foran alt.

Vi lever for øyeblikket i en verden preget av klimakrise, skogbranner, oversvømmelser, pandemi, sultkatastrofer og økende gap mellom fattige og rike. En verden som krever overnasjonalt samarbeid, nye løsninger og en økende vilje til å dele med dem som har minst og trenger oss mest. Gårsdagens løsninger er ikke svaret på morgensdagens utfordringer.

Det er ingen krise i Distrikts-Norge. Det er krise i Mali, i Syria, Sør-Afrika, Libanon. Det er problemer i Distrikts-Norge, der som det er i byene. Men det er også optimisme, framtidstro, kreativitet og ungdommelig(!)pågangsmot, der som det er i byene. Norske bygder og utkantkommuner fortjener bedre enn den svartmaling og krisemaksimering som i disse dager utbasuneres landet rundt av populistiske nasjonalister.

Det er på tide å slå det tilbake, det er på tide å gi de kommende generasjoner de løsninger, det grunnlaget, den optimismen de fortjener og må ha, for å kunne leve i en stadig mer krevende verden!

Gunnar Tore Larsen, Lillehammer