Den 8. juli publiserte Dagens Næringsliv et intervju med milliardær Stein Erik Hagen hvor hans holdninger til «navere» kommer tydelig fram ved å hevde at de er late. Han stiller seg også skeptisk til at naboen din skal måtte betale for at du selv ikke gidder å stå opp. Jeg vet ikke hvilket nabolag Rimi-Hagen bor i, men det jeg imidlertid vet er at det er lett å bli blind på sine egne økonomiske privilegier.

Det er ingen hemmelighet at Hagen ikke er noen tilhenger av å bidra mest i fellesskapet med sine forsøk på å unndra seg skatt. Han har lenge vært svært kritisk til Arbeiderpartiet sin skattepolitikk, og i en periode var han klar på at han ønsket å flytte til Sveits for å unngå skatt. Det ble ikke alvor i flytteplanene, men han har overført deler av sin formue til sine barn i Sveits. Han er med andre ord et godt eksempel på at de som har mest ofte er de som vil bidra minst.

Vi skal være stolte av den norske velferdsstaten som er der for oss når vi trenger den – enten det er retten til utdanning, helsehjelp, eller når inntekten faller bort. Flere står utenfor arbeidslivet av forskjellige årsaker. Det Hagen derimot gjør er å putte mennesker i en bås når han hevder at alle som går på NAV bare er late. Noen faller ut fra arbeidslivet fordi de blir permittert, mens andre faller ut av helsemessige årsaker slik at de ikke lenger klarer å stå i jobb. De faller ikke ut av arbeidslivet av frivillighet, som Hagen insinuerer.

Jeg har selv opplevd å bli sykmeldt av legen på grunn av utmattelse. Det var ikke akkurat et brennende ønske jeg hadde, men et nødvendig steg for å kunne fungere i hverdagen og etter hvert komme tilbake i arbeidslivet, hvilket jeg gjorde. Det er imidlertid ikke alle som kommer tilbake i arbeidslivet da helseplagene er så store at de ikke lenger klarer å stå i arbeid, uansett hvor mye de ønsker. Det er også viktig å huske på at et enormt arbeidspress over flere år kan føre til en svekket fysisk og psykisk helse. Det er godt å vite at man får hjelp når man trenger det, selv om det er langt fra fett å leve på NAV-lønn. Da er det svært umusikalsk av Hagen å si at ungdommene drømmer om å bli «navere», og illustrerer hvor liten forståelse og empati han har for dem som ikke er like godt stilt som ham selv.

Jeg har et lavtlønnet yrke som ikke alltid blir satt pris på, men jeg jobber og bidrar til fellesskapet. Jeg betaler med glede skatt, både for min egen del og for andres, og er selvfølgelig for en skattepolitikk som gjør at de som tjener mest er de som skal skatte mest. Det er bare rett og rimelig i et rettferdig samfunn, og vil minske forskjellene som har økt under Høyreregjeringen de siste åtte årene. Hagen bidrar selv økonomisk til Høyre og andre borgerlige partier, og med sine holdinger til skatt er ikke det så overraskende.

Sånne holdninger som dette gjør at vi får et samfunn som ser ned på folk som trenger hjelp fordi de har kommet i situasjoner de ikke kan noe for, og som et resultat opplever å bli tråkket på. Vi må verne om den norske velferdsstaten og fellesskapet. Vi skal hjelpe og ta vare hverandre – ikke så tvil om menneskers arbeidsevner og intensjoner.

Linn Anita Moastuen, helsefagarbeider, sekretær i Ringebu Ap