SIAN skal ha en av sine opptredener på Lillehammer. Hvor stor støtte har denne lille gjengen egentlig? Spørreundersøkelser om folks holdning til politisk og samfunnsmessige spørsmål er ikke helt nøyaktige. Både hvordan spørsmål stilles og hvor representativt utvalget av spurte er påvirker svarene. Men slike undersøkelser gir et bilde, dog med en grad av usikkerhet.

Om en person er negativ til innvandring betyr sjølsagt ikke at vedkommende deler SIAN sitt hat mot Islam som religion eller det uttrykte hatet mot muslimer. Andelen av befolkningen som er positive til innvandring utgjør omtrent halvparten av folket. En drøy tredel har verken positiv eller negativ holdning, er nøytrale i spørsmålet eller vet ikke/ vil ikke svare. Et sted mellom hver femte og hver sjette er negativ eller svært negativ til innvandring.

Lillehammer har ca. 24.000 innbyggere over 15 år. 17 % av disse utgjør ca. 4.000. Fem prosent er ifølge undersøkelser svært negative til innvandring. Hvis fem prosent av lillehamringene er svært negative til innvandring skulle det tyde på at mellom 1.000 og 1200 lillehamringer over 15 år er enige eller delvis enige med SIAN. Sannsynligvis er bare noen hundre helt enige med SIAN.

Utfordringen er hvordan vinne de nøytrale for toleranse og inkludering og samtidig vise de svært fremmedfiendtlige at de er et lite mindretall. Uten å gjøre ekstremistene i SIAN til «offer». Demonstrasjoner og markeringer mot rasistene må finne denne balansen. Fagforeningene er også svært viktige. Fagforeningene må i praksis vise at vi kan stå stammen i fagforeninger på tvers av ulike politiske syn, kjønn, ulike religioner/ livssyn og andre forskjeller. Vi må bare innrømme at vi ikke alltid klarer å leve opp til dette idealet

Helge G. Galtrud, Lillehammer