Gå til sidens hovedinnhold

De tre bukkene og havresekken i regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Akkurat da du trodde gangsynet ikke kunne bli dårligere i prosessene rundt nye ansettelser ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, dukker også Vågå-rådmann Jan Egil Fossmo opp i sagaen. I tirsdagens GD-artikkel "- Det lukter korrupsjon og kameraderi", kommer det fram at Vågå-rådmann Fossmo hadde en sentral rolle i rekrutteringen av Vågå-ordfører Iselin Vistekleiven som ny prosjektleder ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Dette reiser nye spørsmål. Nytilsatt daglig leder Frode Damstuen ved Regionkontoret og Vågå-rådmann Jan Egil Fossmo har så mye til felles at et enda tydeligere bilde av samrøre og kameraderi avtegner seg:

– Damstuen og Fossmo har begge toppstillinger i organisasjoner ledet av Vågå-ordfører Iselin Jonassen.

– Damstuen og Fossmo har begge blitt ansatt i sine stillinger det siste året.

– Damstuen og Fossmo fikk i sommer oppgaven med å rekruttere ny, ekstern prosjektleder til Regionrådet som ledes av Iselin Vistekleiven

– Damstuen og Fossmo ansatte i sommer Iselin Vistekleiven, regionrådslederen og ordføreren som de selv begge ble ansatt av og jobber under, som ny prosjektleder i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Av saksdokumenter går det fram at Frode Damstuen 8. juli ble innkalt til intervju for fast tilsettelse som daglig leder av Regionrådet. Stillingen var kun blitt utlyst internt blant 4–5 ansatte, og jobbintervjuet med Damstuen ble foretatt av tre ordførere. Blant dem Iselin Vistekleiven, som på dette tidspunktet selv var blitt kontaktet av radarparet Damstuen og Fossmo med tanke på å fylle en nye stillingen som prosjektleder i Regionrådet.

Deretter går de to parallelle ansettelsesprosessene ekstremt raskt: Samme dag som Frode Damstuen er inne til sitt første og eneste jobbintervju, blir han ansatt i Nord-Gudbrandsdalens høyeste og kanskje viktigste administrative stilling. Samtidig er altså samme Damstuen selv i ferd med å ansette regionsrådsleder Iselin Vistekleiven, etter at Damstuen sammen med Fossmo mobiliserte sine "egne nettverk", og iverksatt "sonderinger" som endte med at regionrådsleder Iselin Vistekleiven søkte stillingen som prosjektleder i organisasjonen hun selv er leder av.

17. juli, altså kun 9 dager etter at Vistekleiven selv intervjuet og ansatte Frode Damstuen som daglig leder, sendte hun så inn sin egen jobbsøknad til Regionrådet ved samme Damstuen. Kort tid etter ble Vistekleiven så tilbudt ansettelse av mannen hun nettopp hadde ansatt – etter en rekrutteringsprosess utført av Damstuen i tospann med Jan Egil Fossmo, rådmannen som Vistekleiven selv er ordfører for.

I en sak som reiser svært mange spørsmål om juss, etikk, habilitet og kompetanse, blir dermed lista enda lengre:

– Når den opprinnelige utlysningen av prosjektlederstillingen ikke resulterte i ansettelse, hvorfor ble ikke stillingen utlyst på nytt og i stedet kraftig innsnevret til "egne nettverk"?

– Har Regionrådet/regionkontoret hjemmel for å rekruttere søkere selektivt i sin egen krets?

"Hvis dette er korrupsjon, så regner jeg med at det blir anmeldt", er nytilsatt daglig leder Frode Damstuen sin eneste kommentar til GD. Rekk opp hånda den som synes dette er et betryggende svar fra mannen som er ansatt for å lede utviklingen av Nord-Gudbrandsdalen?