Gå til sidens hovedinnhold

De viktigste 1000-lappene

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Alle Lillehammer-barn
mellom 6 og 18 år skal høsten 2021 få et gavekort 1.000 kroner. Pengene er øremerket fritidsaktiviteter. På samme måte deles det ut en ny tusenlapp til samme formål neste vår. Lillehammer er pilotkommune i et statlig prosjekt, og målet er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Regjeringen har satt av 180 millioner kroner til ordningen. Lillehammer kommune bidrar med 240.000 kroner. Dette er god innsats på et viktig område.

Denne forsøksordningen er særdeles velkommen. Svært mange barn står utenfor det organiserte fritidslivet fordi foreldrenes økonomi ikke strekker til. Beregninger viser at hvert tiende barn i kommunen bor i en husstand med det som kalles «vedvarende lavinntekt». For mange betyr det at de ikke kan delta på de fritidsarenaer de ønsker, og det betyr det samme som at de også er utestengt fra viktige, sosiale arenaer gjennom oppveksten.

Er en universell og ubyråkratisk ordning med gavekort til alle målrettet nok?

Det er åpenbart et offentlig ansvar å bidra, når ikke rausheten fra alle gode, frivillige krefter ikke rekker langt nok. Så får vi når forsøket er gjennomført vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre det på den måten som nå forsøkes.

1000 kroner to ganger i året rekker neppe veldig langt. For mange kan dette likevel være inngangsbilletten til en fritidsarena hvor det er viktig for et barn eller en ungdom å være.

Selvsagt har det en egenverdi at foreldre slipper å stille seg i en offentlig kø for å be om penger til noe de fleste har økonomi til å klare på egen hånd. Vi må likevel etter hvert spørre om en universell og ubyråkratisk ordning med gavekort til alle er målrettet nok, eller om tiltaket burde vært mer spisset inn mot de barna som trenger dette mest.