Alpinco AS skal investere
150 millioner kroner i to leilighetsbygg med utleieleiligheter det kommende året. Selskapets daglige leder Odd Stensrud omtaler 300 utleiesenger fordelt på 38 leiligheter som det nest største i Kvitfjells historie. Bare Gudbrands gard hotell rager over.

Hotellet har varme senger. I et alpinanlegg hvor det er lagt ned enorme beløp i bakker og heisanlegg, får et utleiebygg noe av den samme funksjonen. Dette er å gjøre dagene med minst trafikk til dager med mer trafikk, og dermed øke inntektene. Selv om Kvitfjell også har mange hytteeiere som leier ut, er det åpenbart riktig å utnytte et sentralt tomteareal på en måte som bidrar til trafikk og inntekter i anlegget gjennom hele sesongen.

Sjelden er gode nyheter viktigere enn denne

Det er snart fire år siden daglig leder Odd Stensrud første gang snakket om behovet for sentrumsfunksjoner og utleiesenger. Varme senger har vært en del av Varden-prosjektet i Kvitfjell helt siden de første planene ble laget. Det er to år siden Alpinco-eierne Bjørn Erik Borgen og Anders Buchardt snakket om å investere flere hundre millioner kroner for å styrke overnattingskapasiteten i Kvitfjell. Endelig er det klart for bygging.

Kvitfjell og liknende destinasjoner ble brutalt rammet da Regjeringen stengte ned Norge. Det er fortsatt usikkert om myndighetenes redningspakker treffer denne bransjen godt nok. I et nyhetsbilde preget av et tilbakeslag i både norsk og internasjonal økonomi, har vi et enormt behov for å se noen tegn på at budskapet «alt blir bra igjen» er mer enn bare ord.

For et samfunn som ble parkert av smittevernhensyn, og der mye fortsatt står helt i ro, kunne ikke tidspunktet for bygging av leiligheter med 300 senger i Kvitfjell passet bedre. Det samme må vi si om at Alpinco har valgt en lokal entreprenør. Sjelden er gode nyheter viktigere enn denne.

Alpinco taper 34 millioner etter korona-stenging – men går i gang med utbygging i Kvitfjell for 150 millioner kroner