Ap-SV-MDG-KrF-V «tvangsflytter» mennesker fra deres hjem

Av
DEL

leserinnlegg
Uroen i Lillehammer Arbeiderparti har også sin forankring i politiske spørsmål og ideologi. Følgende sak er et eksempel på det:

Når vi har ansvar for å ivareta omsorgstilbudet til mennesker som er grunnleggende avhengig av kommunale tjenester, herunder bolig, er det en forutsetning at empati, forståelse og respekt for grunnleggende behov legges til grunn for planlegging og tilrettelegging av tjenestetilbudet.

I formannskapet den 4. februar ble det i sak «Oppfølging av budsjett 2020» vedtatt en innsparing på 1,5 millioner kroner ved å legge ned en av byens bofellesskap. Denne saken ble tatt opp på årsmøte i Lillehammer Arbeiderparti, der jeg foreslo at Ap skulle gå inn for å reversere, og stoppe de innsparingstiltak som var vedtatt om nedleggelse av bofellesskapet.

Som kommentar til forslaget skrev styret i LAp at det må være kommunestyregruppas vurdering hvordan Ap, sammen med våre koalisjonspartnere skal stille seg til enkeltdisposisjoner innenfor budsjettet.

Jeg argumenterte med at dette dreide seg ikke om enkeltdisposisjoner - det oppfattes som et vedtak om å kaste ut, eller tvangsflytte mennesker fra deres hjem. Det dreier seg om forhold som omtales i vår grunnlov og bindende traktater om menneskerettigheter. Jeg siterte fra grunnlovens § 102: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familie, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelser må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

Det var trist å registrere at kommunestyregruppa i LAp kunne støtte opp under et forslag fra kommunedirektøren som, etter mitt skjønn, på en meget diskriminerende måte formidlet til noen få innbyggere i Lillehammer at «vi flytter dere ut fra deres hjem» fordi vi trenger en million, eller to, for å få budsjettet til å komme i balanse.
Dette gjelder ikke bare de som blir direkte berørt i denne omgang. Det kan feste seg en grunnleggende usikkerheten hos alle som er i behov for omsorg og botilbud fra kommunen.

Årsmøte i Lillehammer Ap fattet vedtak om å opprettholde nedleggelsen av bofellesskapet mot ni stemmer (som i hovedsak var fra kvinner og menn over 60 år). Selve ideen, handlingen og måten denne saken ble gjennomført på gir meg skamkjensle. En slik handling bygger, etter mitt skjønn, ikke på sosialdemokratiske verdier.

Vend i tide – det er ingen skam å snu.

Tor-Even Heltorp, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags