Bekymring over ansatte i Innlandet fylkeskommune

Av
DEL

Leserinnlegg
GD skriver 13. november om en bekymringsmelding som de ansatte i videregående opplæring i Oppland har sendt til fylkesrådmannen i Innlandet. Dette er bekymringsverdig lesing, og man kan stille seg spørsmål om hvor godt de ansatte i Oppland og Hedmark har blitt hørt i prosessen med sammenslåingen.

Det er spesielt bekymringsverdig at dette kommer bare noen uker før de ansatte får ny arbeidsgiver, og ikke en spesielt god start på Innlandet.

Rødt er prinsipielt mot at Oppland og Hedmark skal bli til Innlandet, og mener fortsatt at tvangs- og skrivebordsreformen er en dårlig ide. Det er fortsatt en svekkelse av demokratiet, og en nedbyggingsreform. Likevel, når det ser ut til at dette blir en realitet, så mener vi at de fylkeskommunalt ansatte fortjener noe bedre enn bekymringer som går på helsa løs.

Bekymringen det skrives om i GD går blant annet ut på at fylkesrådmannen innstiller på at fylkeshuset på Hamar ikke skal pusses opp, og at de ansatte som skal flyttes dit, flyttes til et arbeidsmiljø som ikke er tilpasset de nye som kommer. Ansatte fra Oppland må «flytte inn hos de ansatte i Hedmark». De ansatte krever å få utsatt flyttingen til oppussingen er ferdig. Som det står i artikkelen til GD, så trenger ikke det å bygge nye fagmiljøer å bety samlokalisering, i dagens samfunn med digitale løsninger.

Dette støtter Rødt, og vi utfordrer posisjonen i det nye fylkestinget i Innlandet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, til å gjøre det samme.

Dette vil også være et tiltak for å gjøre det enklere å få splittet opp igjen fylkene, når man nå ser konsekvensene av regionreformen. Med overføring av oppgaver, uten tilstrekkelig økonomiske midler som følger oppgavene.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i sin samarbeidsavtale for Innlandet, fått inn et punkt der det står at dersom det blir regjeringsskifte i 2021, så skal fylkestinget få ta stilling til sammenslåingen på nytt. Dersom det skal være realistisk å kunne ta stilling til det på nytt, uten at det vil koste like mye eller mer for å splitte opp fylkene igjen, så er flytting av ansatte en dårlig ide. I fylker som går inn for å dele opp fylkene igjen, så legger man til rette for å sette alle slike ting på vent, til man har valgresultatet i 2021 klart.

Vi mener det skaper usikkerhet når man i den ene enden bruker masse penger på å slå sammen fylkene og slår sammen administrasjonene, og i andre enden sier at fylkestinget skal få ta stilling til sammenslåingen på nytt dersom det blir regjeringsskifte i 2021.

Det er dårlig gjort overfor de som jobber i fylkeskommunen, og det skaper selvsagt enda mer uro. Uansett hva man mener om tvangssammenslåingen, så har de ansatte i fylkeskommunen rett til å bli hørt, og når det har gått så langt at dette er en sak i media og ikke på et medbestemmelsesmøte, så er det tydelig for oss i Rødt at de ikke blir det.

Ta de ansattes bekymring på alvor, og avvent flytting til situasjonen er mer avklart.

Maria Aksberg og Ronny Bekken Larsen, (Rødt), fylkestingsrepr. Innlandet

Ansatte har sendt bekymringsmelding: – Det går utover nattesøvnen og helsa

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags