Bolig til alle i Lillehammer

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
En god bolig er både en nødvendighet i det norske klimaet, og noe det er knyttet sosiale forventninger til. Vi har en kultur for å eie vår egen bolig, og for at boligen gir sosial status. Dessverre er ikke mulighetene til å kjøpe seg en bolig likt fordelt. For noen i en sårbar situasjon er vanskeligheter med å skaffe seg et godt sted å bo en hindring for å få livet på rett kjøl. Derfor er det viktig at vi har en aktiv sosial boligpolitikk i Lillehammer kommune.

For mange er det en høy terskel for å komme inn på boligmarkedet, og muligheten avhenger av foreldrenes lommebok. Kommunen skal gjøre det lettere å få sin første bolig ved å legge til rette for førstegangsboliger og ungdomsleiligheter. Reguleringer, utbyggingsavtaler, egne prosjekter og krav til utbyggere er noen av de virkemidlene kommunen må bruke.

Om nødvendig skal kommunen kjøpe opp grunn og kreve makspriser fra utbyggere ved boligbygging, og dermed sørge for at det blir en grense for hvor mye boliger koster. Samtidig må kommunen sørge for at det finnes utleieenheter med lave priser for de som ikke kan eller vil eie egen bolig. Det er også viktig at kommunen utnytter Husbankens virkemidler. Slik skal kommunen være en aktiv aktør for sikre at utbygging gir boliger for ressurssvake.

Kaia B. Paulsen

Kaia B. Paulsen Foto:

Gjennom leie-til-eie kan de som ikke har råd til å eie sin egen bolig i utgangspunktet få mulighet til å bli eier av boenheten de leier, hvis de ønsker det. Det kan være et tilbud til husstander som ikke har betjeningsevne og egenkapital for å få boliglån nå, men som kommunen vurderer at har gode muligheter til å få det. Kommunen skaffer en egnet bolig som husstanden leier i tre eller fem år, før de får mulighet til å kjøpe boligen. Husleien kan tilsvare kommunens utgifter til boligen. Da får de som leier mulighet til å spare til egenkapital i leieperioden.

Kommunen kan også ta markedsleie, og avregne overskuddet slik at prisen på boligen blir tilsvarende lavere. Etter tre eller fem år kan de som leier boligen kjøpe den ved hjelp av egenkapital, vanlig boliglån, eller eventuelt startlån eller tilskudd til etablering fra Husbanken. Husbanken har en ordning for leie-til-eie for vanskeligstilte, som består av utleietilskudd, grunnlån og startlån.

Ved å være en aktiv grunneier og stille krav til utbyggere, og å utnytte Husbankens virkemidler, skal Lillehammer kommune legge til rette for bolig til alle.

Kaia B. Paulsen, leder og listekandidat, Lillehammer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags