Bredebygden: Heller utvikling enn avvikling

Sp omtaler planene for Bredebygden som styrt nedbygging og nedleggelse av viktige kompetansearbeidsplasser ute i distriktet.

Sp omtaler planene for Bredebygden som styrt nedbygging og nedleggelse av viktige kompetansearbeidsplasser ute i distriktet. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 
Senterpartiet i Sel og Heidal ser med stor uro på at Sykehuset Innlandet f.o.m. 1. februar neste år har bestemt seg for å mer enn halvere antallet sengeplasser ved DPS i Bredebygden, fra 12 til 5. Dette vil måtte bety at en sårbar pasientgruppe, som sammen med sine pårørende ikke er kjent for å stå fremst ved barrikadene, vil få et langt dårligere tilbud.

Tilsvarende tjeneste medfører da flere timers reisetid, noe som er svært uheldig i forhold til en tettest mulig kontakt med eget nettverk og hjelpetiltak i hjemkommune under institusjonsopphold.

Divisjonsdirektøren for psykisk helse i Sykehuset Innlandet sier i en GD-reportasje den 21.11. at det pågår et prosjektarbeid i samarbeid med kommunene i norddalen for å få til en samlokalisering med DPS poliklinikk og LMS. En ny modell bygger på føringer der spesialisthelsetilbudet skal dreies fra døgn til dag. En rapport skal foreligge i januar. I tillegg har de sykeste i økende grad fått tilbud av ambulant team med utgangspunkt fra Bredebygden

Nye modeller der spesialisthelsetjenesten primært møter pasienten på dagtid, vil måtte forutsette at kommunene tar mer hånd om disse på kveld, natt og helg/høytid. Flere har erfaring med at problemer bygger seg opp over tid og er nødvendigvis ikke tilpasset kontortid. I en tid der blant annet Sel må kutte betydelig på drift, samtidig som nye pasientgrupper forventes i større grad å bli overført fra spesialist til primærhelsetjenesten, er det stor risiko for at ei sårbar gruppe mennesker og deres pårørende får et dårligere tilbud. For eksempel har pasientstyrte sengeplasser ved Bredebygden vært en suksess, der pasienter har fungert godt over lengre perioder i sitt hjemlige miljø, bl.a. fordi tryggheten om en rask innleggelse i nærområdet har vært der ved en eventuell forverring.

Sykehuset Innlandet har i sin prosjektering av nytt Mjøssykehus jobbet etter prinsippet om at det som kan desentraliseres skal desentraliseres, mens det som må sentraliseres må sentraliseres. Bredebygden er en institusjon med 45 arbeidsplasser besatt av folk med høy kompetanse og bred erfaring innen fagfeltet. Dette er en styrt nedbygging og nedleggelse av viktige kompetansearbeidsplasser ute i distriktet – før noen endelig rapport foreligger. Sykehuset Innlandet som offentlig aktør burde være sitt ansvar bevisst i så måte og heller videreutvikle det gode tilbudet DPS i Bredebygden hittil har vært.

Lars Ekre, Sel og Heidal Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken