Bygg videre på dagens sykehusstruktur

NY KUNNSKAP: Koronautbruddet og Erna Solbergs sykehusplan, som ikke inkluderer Innlandet, er en av flere grunner til at Mjøssykehuset bør skrinlegges, mener innsenderen.

NY KUNNSKAP: Koronautbruddet og Erna Solbergs sykehusplan, som ikke inkluderer Innlandet, er en av flere grunner til at Mjøssykehuset bør skrinlegges, mener innsenderen. Foto:

Av
DEL

LeserinnleggTil GD.no (25.07) klargjør leder Oddvar Møllerløkken Lillehammer Høyre sitt partis standpunkt i sykehussaken.

Det kan ikke være slik at vedtaket fra 2017 er hogd i stein en gang for alle. Som jeg skrev om i GD 22.07, så ligger det ikke i statsminister Erna Solberg (Høyre) sine planer å bruke så mye som ei ekstra krone til sykehus i Innlandet fylke de nærmeste fem årene.
Å fatte et vedtak om å bygge nytt hovedsykehus. Det er også en noe merkelig prosess, når det ikke samtidig er bevilget penger til formålet eller det er lagt inn i de økonomiske planene i overskuelig fremtid.

Covid-19-pandemien, statsminister Erna Solbergs sykehusplan (som ikke inkluderer Innlandet fylke), kunnskap om at nye sykehus bygges altfor små og et sorteringssamfunn, hvor eldre fases ut fra behandling i sykehus i Helse Sør-Øst/ sykehuset Innlandet HF (ref fagbladet «Sykepleieren») er nye informasjon man ikke satt på i 2017.

Andre forhold som kan forsinke prosessene med nye sykehus er fallende oljeinntekter, sterkt svekket kronekurs, høy arbeidsledighet, et for tiden usikkert arbeidsmarked, og stor usikkerhet knyttet til økonomien etter Covid-19-pandemien.

Etter min oppfatning foreligger det nå, jf. ovennevnte, meget sterke grunner for at 2017-vedtaket om nytt hovedsykehus må omstøtes, og at det bygges videre på eksisterende sykehusstruktur. Den nye kunnskapen må vektlegges.

I den sammenheng er det også et spørsmål om det er det rette lederskapet som sitter i Sykehuset Innlandet HF i dag?

Covid-19-pandemien viser vel også at man sterkt må vurdere å endre på utformingen på nye sykehusbygg/ tilbygg på eksisterende sykehus?

Ullevål sykehus ble eksempelvis i sin tid bygget i flere enheter. Tanken med det var å forebygge/ hindre smitteoverføring fra enhet til enhet ved eventuelle pandemiutbrudd. Er slike hensyn godt nok ivaretatt i de foreliggende planene for nye sykehus, eller ved modernisering av eksisterende sykehus?

For øvrig er det betryggende med den tverrpolitiske enigheten – om den store betydningen Lillehammer sykehus har for vår region. Spesielt den lokale aktiviteten for Lillehammer sykehus som Bjørn Nørstegård og Svend Strand (Høyre) står i spissen for.

Jørund Hassel, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags