Dårlige elevråd i Ringsakerskolene?

Av
DEL

Leserinnlegg
Under behandling av "Sak om reglement for ungdomsråd" i kommunestyremøtet 2. oktober i Ringsaker sier representanten Kjerstin Lundgård fra Ap at elevrådene ved Ringsakerskolene ikke fungerer, at de er dårlige og har vært det i flere år.

Representanten Kjersti Røhnebæk fra Sp spør fra talerstolen hvorfor Lundgård som leder av Oppvekstkomiteen ikke har gjort noe med dette. Spørsmålet ble aldri besvart.

Påstanden fra Lundgård krever svar, mener jeg. For det første tar hun alle skolene sitt elevråd og karakteriserer de likt. For det andre sier hun indirekte at hun ikke har gjort noe med det. Til slutt sier hun også noe om lærerne som bistår elevene med å drifte elevråd.

I elevrådene har elevene mulighet til å lære hvordan demokratiske prosesser fungerer, hvordan en sak kan bygges opp med gode argumenter i håp om å få gjennomslag for sine ønsker. Det kan høres enkelt ut at det gjelder f. eks søknad om nye fotballer til hvert trinn på skolen.

Men gjennom det å lære hvordan demokratiske prosesser fungerer i saker som ligger nært barn og unge, bidrar lærere til en økt samfunnsforståelse og kanskje vekker noen politikerspirer i enkelte.

Kjerstin Lundgård, når hun mener at det i hele sin tid som leder av Oppvekstkomiteen har vært dårlige elevråd i Ringsakerskolen, så forventer jeg at hun svarer på hvorfor hun ikke har gjort noe med denne kjennskapen, og bidratt til å utvikle bedre fungerende elevråd.

Anne Miklavic, Ringsaker Senterparti, Mesnali

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags