De beste forutsetningene for nye og bedre løsninger, hvis man sier ja!

Av
DEL

Leserbrev
I Lillehammer har vi mye å være stolte av. Vår flotte gågate, Maihaugen, Kunstmuseet, Hunderfossen, naturen og kultur – og sportsarrangement. Vi er en av Norges største turist – og fritidsdestinasjoner. Vi har et stort og levende studentmiljø, et sterkt IKT miljø, og Forsvaret på Jørstadmoen for å nevne noe, og snart får vi firefelts E6. Alt ligger til rette for at vi kan få til en sterkere utvikling av næringslivet i Lillehammer.

Men forholdene må nyttiggjøres for at vi skal få til en slik utvikling, vi må tilrettelegge og være offensive. Det nytter ikke bare å sole seg i glansen av hvor fint det er her. Lillehammer er fantastisk, men har likevel utfordringer. I år faller vi eksempelvis 116 plasser på kommunebarometeret. Forbedringspotensialet er stort!

Vi må legge til rette for næringsliv som ønsker å etablere seg i Lillehammer. Vi ligger 10 % under landsgjennomsnittet i antall ansatte i privat næringsliv vs. offentlig sektor, og trenden er at det blir stadig færre fra år til år. Det er en trend vi må snu skal vi klare å finansiere våre felles velferdsoppgaver fremover i tid. Lillehammer trenger en bredere anlagt verdiskaping, vi må stå på flere bein. Vi trenger nye etableringer og økt skatteinngang for å kunne ivareta Lillehammers utfordringer og muligheter.

Høyre vil derfor skape et Lillehammer som skal være en tilrettelegger og heiagjeng for både etablerte og nye virksomheter i vår kommune. Derfor vil vi opprette en næringshjelp som aktivt og regelmessig skal oppsøke alle virksomheter og av eget initiativ etterspørre om de skal bistå med noe. Derfor vil vi legge til rette for mer næringsareal. Derfor vil vi redusere kommunal saksbehandlingstid (som for øvrig har økt år for år i Lillehammer der andre kommuner har redusert den). Derfor vil vi være opptatt av forutsigbarhet for de aktører som ønsker å investere i Lillehammer. Derfor var det vi som tok initiativ til knutepunktstudien ved skysstasjonen. Derfor vil vi at Lillehammer skal bli en «smartby».

Ja, vi vil mye, men det skulle også bare mangle at vi ikke har store ambisjoner på vegne av vår fantastiske kommune.

Som Erna Solberg sa da hun besøkte Lillehammer i sommer, ”i Lillehammer trengs det litt frisk luft”. Ja, tilnærmet 80 år med samme luft bør være nok. Det er viktig med ny politisk ledelse, ny energi og ny kompetanse for å løse nåværende og kommende oppgaver.

Vi må bli en kommune som legger til rette for dem som vil noe, de som har en lidenskap og som ønsker å etablere seg i Lillehammer og bidra til vår kommune. Lillehammer Høyre har politikere som sier JA til utvikling, JA til gode løsninger og JA samarbeid, til det beste for alle som bor i vår kommune!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags