Gudbrandsdal Energi (GE) har en nyhet på nettsida si. Om klarsignal til vindkraftutbygging på Tonstad i Sirdalsheiene. Kanskje gjør GE det fordi de selv vurderer å investere innen vindkraft i Sør-Norge ?


Olje-og energiministeren uttaler om Tonstad at "med dette prosjektet har vi funnet en meget god balanse mellom et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet". Sannheten er at hans eget departements overordnede mål er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Men her slår utenforliggende årsaker inn, som grunneieres og kommuners avtaler med private vindkraftaktører. Avtaler om økonomisk kompensasjon er, sammen med en høyst usikker eiendomsskatt til vertskommunen, den utløsende faktor til at utbyggging skjer. Disse momentene overstyrer fullstending hensynet til naturmangfoldet. Dette skjer gang på gang. Politikerne har helt overlatt til markedet, les konsesjonssøker, å avgjøre hva som er gode eller dårlige prosjekter. Så den gode balansen som Tord Lien snakker om finnes ikke. Men vi ser det igjen, at alltid finnes det en unnskyldning for å ofre et stykke natur !


En ting er at vi delvis må finne oss i at natur ofres for veier, jernbane, flyplasser, boligområder etc, etc. Men vindkraftutbygging - det er intet annet enn villet, bevisst og aldeles unødvendig hærverk mot vår felles naturarv. Støttet av meningsløse subsidier og igangsatt i et marked som er mettet av kraft og derav fallende strømpriser og særdeles usikre økonomiske utsikter.


I familien min diskuterte vi aksjer, hva er lurt å investere i pr i dag. En spurte, hva med å satse på fornybart ? Til det var mitt svar: Det er mye mulig - men for all del, velg ikke vindkraft - sett ikke ei krone inn i den bransjen ! Da jeg hadde sagt det, gikk det opp for meg at dette mener jeg virkelig - jeg har kjempet for å berge norsk natur fra vindkraft i flere år - men nå gikk det økonomiske aspektet for alvor opp for meg.

Selvfølgelig satser man ikke penger på vindkraft på land i Norge !  Men hvis man vil ødelegge natur og i tillegg tape penger, så er vindkraftinvestering måten å gjøre det på.


Karin S N Leonhardsen