Dekning og beredskap i kommunikasjon må ivaretas

BEREDSKAP: Vi bør være helt sikre på at de alternative løsningene gir oss den nødvendige tryggheten før kobbernettet blir faset ut, skriver innsenderne. De viser til at Tina Lyslo og Åse Slåstuen, naboer i Kamfossvegen i Skåbu, mistet fasttelefonen uten å ha fått beskjed om dette fra Telenor.

BEREDSKAP: Vi bør være helt sikre på at de alternative løsningene gir oss den nødvendige tryggheten før kobbernettet blir faset ut, skriver innsenderne. De viser til at Tina Lyslo og Åse Slåstuen, naboer i Kamfossvegen i Skåbu, mistet fasttelefonen uten å ha fått beskjed om dette fra Telenor. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 
Grunnleggende beredskap og mulighet for kommunikasjon oss imellom hvis en krise skjer forventer vi at er på plass i hele landet. Et enkelt trefall, og nettet kan være slått ut. Vi er teknologioptimister, men mener utfasing av kobbernettet uten at konsekvensene er vurdert, ikke er vettugt. Dette kan gi alvorlige svart hull for beredskapen.

Nødnett er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar. Nødnett er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur og tilbyr sikker kommunikasjon når det gjelder. Det nasjonale Nødnett er i stor grad koblet på kobbernettet.

Det er planlagt et nytt Nødnett i 2026, men mellom 2022 og 2026 er det ikke avklart hva som skal skje med Nødnett. Alternativene på fiber som er bygget av andre enn Telenor er ofte bygget inn mot Telenors kobbersentraler. Når kobbernettet stenges, vil dette få en konsekvens som per nå ikke er kartlagt. Disse alternative transportnettene er kritisk for den nasjonale robustheten på kommunikasjonstilgjengelighet.

Norsk Helsenett er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor man kommuniserer og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Norsk Helsenett er kjernen i det digitale Helse-Norge. I 2018 ble det sendt rundt 215 millioner unike meldinger over Helsenettet. Det gjelder henvisninger, epikriser, lab.-svar, røntgenbilder, med mer.

Norsk Helsenett leverer tilkoblinger til drøyt 3000 lokasjoner hvorav ca. 50 % er basert på kobberlinjer. I tillegg kommer helseaktører som apotekene, som er koblet direkte på Norsk Helsenett via eget samband. Her er andelen kobber også svært høy. Anslagsvis er 3000–4000 av medlemmene i Norsk Helsenett tilknyttet via kobberaksess.

Tidligere digitaliseringsminister var enig i sårbarheten ved kabel- og strømbrudd ved dagens nett. Både berørte innbyggere og fagfolk mener at en utfasing av kobbernettet kan føre til svakere beredskap. Konkurranse om utbygging av nye tilbud og ustrukturert utbygging av fibernett må vi være obs. I tillegg vil en utfasing av kobbernettet kunne føre til en svikt i redundans i tilgangen på bredbånd og tjenester som avhenger av slik tilkobling.

Norge er ett av få land som har planer om å fase ut kobbernettet. Så seint som i 2016 ble det planlagt en modernisering av kobbernettet. Erstatningen, som mange steder baserer seg på mobilt bredbånd, er ikke et godt nok alternativ til kobbernettet alle steder. Utfasing av kobbernettet gjør dermed at en viktig reserveløsning forsvinner.

Næringsdrivende med små marginer er avhengig av 100 prosent oppetid og står i fare for å miste det med en utfasing av kobbernettet flere steder. Om man mener vi skal ha like vilkår i hele landet, må det være mer handling bak ordene enn regjeringa viser hittil. Takk og lov for innsatsen kommunene og fylket har gjort for bredbåndsutbygginga.

Vi har i dag et fungerende kobbernett i full drift. Vi bør være helt sikre på at de alternative løsningene gir oss den nødvendige tryggheten før kobbernettet blir faset ut. Vi har fått flere innspill knytta til elever som ikke får gjort lekser og telefoner som har mistet summetonen, uten at mobilt bredbånd eller andre løsninger dekker behovet. GD skreiv om Tina Lyslo og Åse Slåstuen i Skåbu som fikk avviklet kobbernettet sitt og mista summetonen i telefonen uten en gang å ha fått beskjed.

Senterpartiet bad regjeringen konsekvensutrede utfasingen av kobbernettet, og pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet alle steder inntil et fullgodt alternativ er på plass, som et minimum. Noe annet er historieløst, når vi veit hvor viktig utbygging av kobbernettet i sin tid var og funksjonen dette nettet fortsatt har. Men, vi ble nedstemt.

Bengt Fasteraune og Marit K. Strand, stortingsrepr. (Sp), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken