"Den store stygge ulven"

Av
DEL

leserinnlegg

Vi lever på en ufattelig vakker planet, men det er alt annet enn vakkert det som nå utspiller seg på jorda. Vi mennesker har nå spredd oss utover hele kloden og bit for bit, stykke for stykke er vi nå i ferd med å ødelegge vårt eget hjem. Som kjent har vi en alvorlig klimakrise og forholde oss til. Dette skrives det om daglig og den debatteres jevnlig.

Dessverre har vi også en annen alvorlig krise og forholde oss til - og det er naturkrisa. Verden er nå vitne til et økologisk forfall - og stille, så stille takker artene for seg på denne planeten og forlater den for godt. Nå er bare 4 prosent av alle pattedyr ville dyr, resten står mennesket(36%) og produksjonsdyr (60%)for.
Dette skrives det lite om. Våre politikere nevner det knapt.

Det det derimot skrives mye om i Norge, er ulven. Eller rettere sagt, det skrives mye om de som er imot ulven. Mediene plager oss ikke nevneverdig med fakta om ulven, men de liker å skrive om dramaet rundt ulven.

26. oktober 2019 holdt NOAH sin markering for naturmangfoldet og for vern av de ville dyrene i Norge. Om lag 2000 mennesker var til stede denne dagen. Fikk vi noe medieoppslag om dette? Nei. Det kom verken på nyhetene eller i de store avisene. Ikke så mye som en liten notis, syntes mediene dette var verdt.

Hva skjer når ulvemotstanderne demonstrerer på Bjørkelangen? Full pressedekning i mediene. Reporter og ulvemotstander Asbjørn Øyhovden leder an i kjent stil på TV2. Her vinkles det som om Norge renner over av ulv og annen hver hage på bygda har besøk daglig av ulven. Barn kan ikke leke ute. Hunder kan ikke luftes. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum får stå frem med naturhatet sitt og ivrer etter å bli kvitt ulven i full spotlight. Han maser om det latterlige lave bestandsmålet som Stortinget har satt og saken baserer seg kun på dette: Vi skal skyte for å skyte.

Ulveflokkene oppfører seg som normale ulver. De spiser elg. Da blir elgjegerne sinte, for alt i naturen tilhører selvfølgelig dem.

Skal ikke mediene være nøytrale? Skal de ikke dekke begge sider i en sak? Er de ikke den fjerde statsmakt og skal bidra med å opplyse folket og sette søkelys på viktige saker?
Skal de ikke stille kritiske spørsmål?

Tidligere i vinter har jaktleder Arne Sveen, som fronter nullvisjon når det gjelder ulven, fått stå frem å briske seg i media med en skutt ulveflokk. Dette gjorde mange dyrevernere rasende og det tippet over for enkelte som sendte trusler til Sveen. Dette er ikke riktig å gjøre, men igjen svikter mediene. Media har blitt et talerør for den ene siden. Dette er skummelt, fordi det kommer ikke fram hva dyrevernere mener om saken, bortsett fra når de mister besinnelsen. Da kaster mediene seg på igjen, for dette er drama. At vernere opplever både hetsing og trusler er ikke så farlig.

Mediene har ulveblod på hendene. Det snakkes kun om ulv i negativt fortegn. Hver gang noen har fått et bilde av ulven, fokuseres det på hvor nærgående den er og hvor skremmende det er.
Vi må begynne å sette ting i perspektiv. Vi er knøttliten befolkning med masse plass. Vi har tatt mer og mer av naturen til de ville dyrene og konsekvensen er at de kommer tettere på oss.
Italia har 60 millioner innbyggere , og har 2000 ulver. Hvordan i alle dager går dette bra, når vi er bare 5 millioner mennesker og 70 ulver?
Er det slik at vi bare kan kvitte oss med det som kan være farlig for mennesket eller alt som er i veien for mennesket? Selvfølgelig ikke. Dette er virkelig ikke en tid der man kan fronte slikt. Utryddelse av dyrearter var noe man drev med på 1800-tallet fordi man ikke visste bedre.

Dette er ikke menneskenes planet, men en planet vi deler med tusenvis av andre arter. På jorda finnes det dyr som dreper, men den arten som dreper flest er oss- mennesket. Vi dreper både hverandre og millioner av andre dyr. Vi de farligste.
Mange på bygda godtar at det finnes ulv i naturen, men disse blir selvfølgelig ikke hørt. For å bli hørt må du gå i fakkeltog mot naturen slik at mediene kan få fortsette på føljetongen sin: "Den store stygge ulven."

Nina Konst og Siri Standal, medlem av Lillehammer MDG og Ringsaker MDG, Lillehammer og Åsmarka

Artikkeltags