Det er ikke ensidig å tenke helhetlig!

Av
DEL

Leserinnlegg
3. kandidat på Venstres liste i Lillehammer ønsker tydeligvis å fortsette med å fremstille MDG som et parti som kun er opptatt av klima og miljøsaker. Denne gangen viser han i sitt leserinnlegg til næringslivdebatten som ble arrangert i august. Der var det undertegnede som representerte MDG og fokuset for debatten var næringsliv i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv.

Mitt hovedbudskap i debatten var at vi må bli bedre til å samarbeide med kunnskapsressursene vi har i regionen vår, et poeng som Brænden virker til å være enig i. Innlandet er så heldig stilt at vi har lokal tilgang på mye av den kompetansen som antas å være i front i det fremtidige næringsliv, slik som (bærekraftig) reiseliv, bioøkonomi og IT. Dette er ressurser som både politikere og næringsliv må bli bedre til å spille på lag med fremover.

En annen sak som ble påpekt av MDG i debatten er at Lillehammer må legge til rette for flere arbeidsplasser, og trenger flere arbeidstakere som ikke bare jobber i kommunen, men som også ønsker å bo her. Da må vi fortsette arbeidet med å skape en attraktiv by, med et levende sentrum, gode møtesteder og spennende aktivitets- og kulturtilbud. Et godt utgangspunkt er lagt i by- og arealplan hvor MDG har vært aktive og fått gjennomslag for flere innspill.

Selvfølgelig er vi opptatt av klima og miljø! Det er stadig flere av velgerne også. Fremfor disse verbale angrepene, så håper vi Venstre vil samarbeide med oss om å få gjennomført mer politikk for framtida i neste periode.

MDG har en bærekraftig politikk, og med det mener jeg en politikk der sosiale hensyn, naturens tålegrense og behovet for økonomisk gevinst skal være i balanse. Det er ikke en ensidig, men en helhetlig forståelse av hvordan verden henger sammen.

Når Brænden mener sosialliberalismen er den mest fornuftige politiske tilnærmingen, så meldte jeg overgang fra nettopp Venstre til MDG for mange år siden, på grunn av MDGs økofilosofiske tilnærming, - basert på den norske filosofen Arne Næss` økosofi. Det betyr at politikken favner det helhetlige verdenssynet som er nødvendig for å løse fremtidens utfordringer. Miljøpartiet De Grønne tar hensyn til både mennesker og miljø, i dag og i fremtiden.

Monica Rønning, 2. kandidat MDG Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags