Det handler om mennesker, ikke millioner

Av
DEL

leserinnlegg
Igjen bekreftes utfordringene i Lillehammers helse – og omsorgssektor, vi er rangert som nr. 403 av landets kommuner. Vi er på pallplass i vikarbruk. I avisspaltene kappes det ene partiet etter det andre om å skrive om hvor mye penger som er brukt i helse – og omsorgssektoren i Lillehammer, og også om hvor mye penger de ønsker å bruke fremover. Det er deprimerende lesning, for lite nevnes de mennesker som mottar tjenestetilbudene eller de ansatte som arbeider der. Glemmer man menneskene i spillet om millionene? Man skulle tro at det i Lillehammer for tiden handlet om millioner, og ikke om mennesker.

Høyre har som en av våre viktigste saker i vårt program å styrke og bedre denne sektoren på Lillehammer.
I tjenesteområdet arbeider det særs mange flinke og kompetente ansatte, de yter en fantastisk innsats hver eneste dag til brukerne og pasientene. Det viktigste i sektoren er kvaliteten på tjenestene for den enkelte bruker og de ansattes arbeidsforhold.

Det er nettopp fokuset på mennesker og ikke på millioner som gjør at man tenker ut nye løsninger og dreier fokus. Det trenger Lillehammer, og snart er muligheten til å endre posisjoner ved valget. Mer penger er nemlig ikke løsningen på alle utfordringer, vi må evne å tenke bredere enn som så.

En god helse og omsorgssektor kommer ikke av penger alene. Vi i Lillehammer Høyre har som tidligere skrevet en syvpunktsplan innenfor helse- og omsorg som vi ønsker å gjennomføre om vi kommer i posisjon:
1) Stille krav til en tydeligere oppfølgning av og støtte til ledelsen i tjenesteområdet.
2) Stille krav til en personalpolitikk som følger opp alle ansatte, alltid har evalueringssamtaler for å fange opp situasjoner, og har et klart tilbud om kompetanseutvikling til alle ansatte.
3) Inkludere brukere og pårørende i større grad som medspillere til utvikling av tjenesten.
4) Stille tydeligere krav til håndtering av sykefravær.
5) Endre arbeidet med økonomi – og handlingsplan i kommunen slik at det blir i større grad politisk styrt.
6) Lage en handlingsplan ved stort antall utskrivningsklare pasienter.
7) Vurdere å sette ut på anbud deler av tjenesten.
Vi vil ikke snakke om millionene. Det handler nemlig først og fremst om mennesker, ikke om penger. Det må vi aldri glemme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags