Det står ikke på viljen

Gausdal kommune skal ta sin del av ansvaret for å få ned klimautslippene, lover Anette Musdalslien (39), listetopp for Sp.

Gausdal kommune skal ta sin del av ansvaret for å få ned klimautslippene, lover Anette Musdalslien (39), listetopp for Sp.

Av
DEL

leserinnlegg
«Urovekkende vage klimaløfter fra ordførerkandidatene i Gausdal», skriver Renate Segtnan i et innlegg i GD. Kritikken er på sin plass. Svarene vi ga i debatten tidligere denne uka var vage. Men det er det ikke viljen til handling det står på, og vi har absolutt klimaambisjoner.

Det er mye kommunen kan og bør gjøre helt på egen kjøl. Vi kan og bør vektlegge miljø- og klimavennlige løsninger når vi kjøper varer og tjenester. Vi kan og bør jobbe for at det blir etablert flere ladestasjoner for el-bil. Vi kan og bør gradvis gå over til nullutslipps tjenestebiler, og vi kan og bør redusere energibruken i egne bygg, noe vi allerede har gode erfaringer med.

Så er det slik at kommunen er avhengig av å ha med andre på laget om vi virkelig ønsker å bli en grønnere kommune.

Vi må for eksempel samarbeide med fylkeskommunen om et busstilbud som gjør det mulig å velge kollektivt.

Vi må samarbeide interkommunalt, og vi gjør det i dag, på områder som for eksempel avfallshåndtering. På Mjøsanlegget på Roverudmyra, som eies av vårt GLØR og flere andre interkommunale avfallsselskaper, blir matavfallet fra Gausdal og 17 andre kommuner omgjort til klimanøytral biogass, biogjødsel og kompost. Et miljømessig kinderegg, som noen har kalt det. GLØR jobber dessuten kontinuerlig med å gjøre det enkelt for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen. Gjenvinning og gjenbruk er enkelt – og bra for klima og miljø.

Vi må samarbeide med landbruket. Tørkesommeren i fjor var et synlig bevis på hvor sårbart jordbruket er for klimaendringer. I jordbruksbygda Gausdal er jorda og skogen først og fremst en helt sentral del av klimaløsningen. Dyrka mark, beitemark og skog binder og lagrer CO2. Tre er i tillegg en viktig råvare. Derfor er det viktig med jordvern. Derfor er det viktig med et aktivt skogbruk, og derfor blir klima et viktig tema når vi i høst starter arbeidet med en ny regional landbruksplan. I arbeidsgruppa som skal jobbe med planen deltar representanter fra landbrukskontoret, representanter fra faglagene og folkevalgte fra de tre kommunene.

Vi må også samarbeide med øvrig næringsliv for å utvikle nye grønne arbeidsplasser, slik eksempelvis energiselskapene har tatt initiativ til, og som kommunene i Gudbrandsdalen er med på.

Kommunene er viktige i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Gausdal skal ta sin del av ansvaret.

Anette Musdalslien, ordførerkandidat for Gausdal Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags