Dette er både pinlig og urimelig ...

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

DEBATT: Knut Yngvar Sønstegaard, sokneprest i Biri

* En grytidlig morgen i forrige uke ble Louise Darren fra Biri, hentet av politiet, lagt i håndjern og i ekspressfart skysset ut av landet, før hans familie og deres advokat rakk å reagere! Hvilken farlig mann var dette? Hvilken forbrytelse har denne mannen gjort - som gir de norske myndighetene rett til å kaste han ut av landet - med en dom om ikke å vende tilbake før om 5 fem- år - men også rett til å skille han fra sin kone og fra sin 5 måneder gamle jente?

I Utlendingsnemndas vedtak fra februar 2006 leser jeg: «Fortsatt er Louise sin tilknytning til Nigeria sterkere enn tilknytningen til Norge når det ikke tas hensyn til ekteskapet med Elisabeth Skundberg». Går det virkelig an å tenke og skrive noe slikt? Å <B>ikke ta hensyn<P> til ekteskapet!

Som vigselsmann i Den norske kirke må jo jeg i UDIs øyne ha gjort noe fryktelig galt da jeg var med og stadfestet deres ekteskap i form av en egen velsignelseshandling i Biri kirke - et halvt år etter vielsen i Trondheim! Jeg var da med på en stor bryllupsfest som startet i kirken og som fortsatte på en større bondegard. Her var venner av brudeparet og begge familier samlet til glede og fest! Nå spør jeg: Mener UDI at dette også ble gjort kun for å styrke Louis' muligheter til å bli i landet (hvor kynisk går det an å bli?), eller kan det hende at denne festen - og forbønnshandlingen i Biri kirke - også kunne være et uttrykk for at de <B>virkelig<P> elsket hverandre og ville leve sammen som ektepar?

* Det ekteparet Darren lovet i Biri kirke lovet, var blant annet følgende: «For offentlig myndighet har dere lovet hverandre å leve sammen i ekteskap. Dette løftet betyr at dere skal være ett og holde trofast sammen i gode og onde dager inntil døden skiller dere.»

Og jeg spør videre: Er det barnet de nå har fått, kun født i protest mot et statlig utvisningsvedtak, eller kan det være at barnet er en frukt av deres kjærlighet?

Er det virkelig slik å forstå at myndighetene ikke lenger trenger å ta hensyn til et lovlig inngått ekteskap, og da heller ikke følgene av et ekteskapelig samliv, et lite jentebarn?

* Dette opprører meg! Jeg tolker da UDIs og nemndas uttalelse i retning av at: Det er fullt mulig for ei norsk jente å bli forelsket i en afrikaner, men ikke lov! Er deres ekteskapet som ble inngått i Trondheim, riktig nok etter at han hadde fått avslag på sin oppholdssøknad, men før utreisedatoen, noe de selv og vi andre helt kan se bort fra? I så fall burde jeg ikke ha velsignet og dermed også bekreftet deres ekteskap.

Jeg har ennå ikke mottatt noen melding om at deres ekteskap er ugyldig! Og hvis deres ekteskap er gyldig, hadde de da ikke rett til ett års utsettelse av en eventuell utreisedom? Dette ble meg bekjent aldri ekteparet orientert om. Derimot har UDI villet og forsøkt å få Louise ut av landet så fort som mulig, også umiddelbart etter vielsen.

* Nå skal hans sak behandles av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hvorfor kunne ikke norske myndigheter ha ventet til denne dommen falt? Og hva med barnet? Har ikke det også rett til samvær med sin far? Louise har til nå også vært hennes «dagpappa» mens mamma tar sine studier. Kan det være at norske myndigheter her bryter med barnevernskonvensjonen?

Hva galt har denne mannen gjort? Til nå har jeg bare funnet følgende svar: Mannen er fra Nigeria og har under sitt norgesopphold, uten å ha blitt gjort oppmerksom på det, jobbet ulovlig i 4 måneder (- og betalt skatt!) for å underholde sin familie. For dette har han fått følgende dom: Adskillelse fra kone og barn og 5 års utestengelse fra Norge!

* Jeg kan også bekrefte at Elisabeth og Louis snakket med meg om vigsel på Biri. Under mer normale omstendigheter så hadde det skjedd, men da på et senere tidspunkt. Hadde de ventet, så ville jo brudgommen høyst sannsynlig vært i Nigeria og bruden her, men da uten noe vigselspapir og uten noen seremoni! Kanskje burde de ha reist ut av landet begge to, men det gjorde de ikke. Det var her de ville gifte seg og bo! Er det så helt urimelig?

Jeg opplever UDIs behandling av ekteparet Darren som svært uverdig, og vil med dette protestere på utvisningen og på den urimelig strenge dommen han har fått. Jeg vil be om at Louis Darren må få komme tilbake til Norge - og bli forenet med sin familie så fort som mulig.

debatt@gd.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags