En stor takk til sykehuset på Lillehammer

Av
DEL

Leserinnlegg 
Å bli tatt i mot på sykehuset i Lillehammer gjør en både glad og stolt. Undertegnede har ved tre anledninger i vinter/vår hatt behov for akutt innlegging og vil gi en uforbeholden ros til personale ved sykehuset. Fra jeg ble hentet i ambulanse med profesjonelle folk, sykepleier og sjåfør, og til jeg kom opp på avdeling, følte en seg godt ivaretatt.

Når en blir akutt syk er det ofte tiden og behandlingen som betyr mye for hvordan sykdomsforløpet blir og hvor fort en blir helt frisk. Avstanden til sykehuset blir også en avgjørende faktor. På Lillehammer kan de være stolte av den jobb som de ansatte gjør i disse tider, tross Coronasmitte og trusselen om innsparinger og omstruktureringer over en lav sko.

Et sykehus som fungerer så til de grader bra og gjør en kjempeinnsats hver dag, burde vært spart for all den negative omtale som fra tid til annen dukker opp fra ledelsen i sykehuset Innlandet. Nå har vi jo sett de siste ukene hvordan smitteavdelingen har fungert til fulle og vist seg å være en av de beste i landet.

Det blir helt meningsløst å snakke om å flytte eller legge ned en slik avdeling for å «spare penger». Personalet som går på jobb hver dag med det for øye å hjelpe mennesker til å bli friske, burde vært spart for den slags negative utsagn og krav om stadig effektivisering og «sparing».

Sykehuset på Lillehammer burde få all den hjelp og støtte de trenger for å fortsatt gjøre det de er satt til «å få mennesker friske». Ledelsen i sykehuset Innlandet burde gå noen runder med seg selv og se hva vi har og legge vekk alt snakk om et gigantsykehus ved Mjøsbrua og bruke midlene på det vi har. Det blir etter hvert trangere tider og det er ingen skam å snu.

Thor Gunstein Strøm, pensjonist, Østre Gausdal


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken