Evner Frp å tenke "utenfor boksen"?

Av
DEL

leserinnlegg 
Fremskrittspartiet melder om hastebehandling av innstilling til kommende Nasjonal transportplan (NTP) for investeringer i Innlandets veinett. Alt går på oppgradering av eksisterende veier. Bør ikke nettopp Fremskrittspartiet ta inn over seg den historiske endringen som nå går seg til i området? Hvordan er veistrukturen for at de to sammenslåtte fylkene skal kunne samhandle?

Evner partiet å omstille seg til den nye virkeligheten? Vise innovasjon og nytenkning? 4. mars omtalte Aftenposten en fersk evaluering fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det står at "Regjeringen bryter instruksen som skulle hindre sløsing med skattebetalernes penger". Departementene utreder i svært liten grad tiltak, slik de er pålagt. "I stor grad er det bare ett tiltak som utredes, og over 70 prosent har en mangelfull utredning av alternativ tiltak." Evalueringen hører vel hjemme på flere plan i det politiske arbeidet?

Hvor er øst - vest sambandet som lar de to gamle fylkene fungere bedre som ett område? Rena - Lillehammer - flyplassen - Fagernes/Leira. Derfra er kjørerutene flere til landets nest største by, Bergen! Altså et veisamband øst - vest, tvers over Syd-Norge. Hvor får Innlandet mest igjen for penga? Er dette et verdig alternativ i Fremskrittspartiets innstilling?

Paul Barkve, Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags