Feilinformasjon fra Ap?

Av
DEL

leserinnlegg
«Budsjettet vi har vedtatt har krav til innsparing over hele fjøla fordi vi har fått de laveste overføringene på 15 år». Merethe Kjellberg og Ane Trosterud Holte fra Lillehammer Ap påstår altså at kutt i overføringer fra regjeringen er årsaken til at kommunen må kutte titalls millioner i budsjettet for 2020. Det er altså «alle andre» som har skylden?

Påstanden vil neppe bestå en fakta sjekk. De to bør vite at det er mange ulike faktorer som påvirker kommuneøkonomien. Det er Ikke bare rammevilkårene som regjeringen og Stortinget legger opp til, som har betydning. Det er et sammensatt bilde.

Kommunenes handlefrihet påvirkes også av størrelsen på gjelden. Hvor stor gjeld en kommune har, kan blant annet måles ved å ta netto gjeld i prosent av inntekter. Lånegjelden i Lillehammer utgjør 108 prosent av sum driftsinntekter, mens målet er maks 75 prosent. Årsaken til kuttene kan derfor like godt være manglende prioriteringer, for dårlig kostnadskontroll med alle investeringer og for lav lokal verdiskaping (lavere skatteinngang). Og hvem har ansvaret for dette?

Netto driftsresultat utgjorde for kommunen i 2019 minus 2,2 prosent (57,9 mill. kroner), mens målet var pluss 1,75 prosent. Netto driftsresultat regnes for å være den mest sentrale indikatoren for hvordan det står til med kommuneøkonomien. Dette tallet viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hvor mye kommunene kan bruke på sparing, inndekning av tidligere underskudd og investeringer. Interessant nok var det flere kommuner som hadde et positivt driftsresultat. Selv om overføringene altså går ned?

Elverum kommune hadde eksempelvis et positivt netto driftsresultat på litt over 9,6 millioner kroner (0.5 %) og regnskapsmessig mindre forbruk på over 8 millioner. Kommunen peker på sin hjemmeside på stram økonomisk styring som hovedårsaken til dette resultatet.

Det er lett å legge skylden på andre når det går dårlig. Det opprettholder jo troen på eget «laget». Men om denne strategien bringer kommunens økonomiske situasjon på rett fjøl, er dessverre heller tvilsomt.

Ulf Holberg, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags