Fokus på fattigdom

Opplandshjelpen møter SV i Søndre park

Opplandshjelpen møter SV i Søndre park Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Det er trist å høre om barn som ber om hjelp for ikke å bry foreldrene og det er rørene å høre om så mange frivillige som gir og bruker av sin fritid for å hjelpe. Det er trist at det i Norge finnes folk som må be om mat, gaver og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter. Fattigdom rammer både barn og eldre og er et resultat av et samfunn som svikter. Det er først og fremst det kommunenes og statens ansvar å forebygge og hjelpe til i slike situasjoner. Organisasjoner som Opplandshjelpen sitter på mye verdifull kunnskap og informasjon om behovet for hjelp som ofte ikke blir fanget opp av det offentlige. Vi setter derfor stor pris på å ha møttes og snakke om dette temaet.

Innspillene vi har fått skal vi ta med oss videre. Vi har foreslått og kommer til å foreslå igjen å ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialstønad i kommunen. Det kan være helt avgjørende for om man får støtte eller ikke. Vi vil også at kommunen skal opprette et fond der frivillige organisasjoner kan søke om støtte til tiltak for fattige og ensomme. Dette er tiltak som koster lite, men betyr utrolig mye for de det gjelder og kan gjennomføres på kort sikt. Av langsiktige tiltak er det viktig å kontinuerlig jobbe for et samfunn med små økonomiske forskjeller. Prisene på SFO og kulturskolen bør senkes og på sikt heldagsskolen innføres. Vi kjemper for varmt samfunn alle kan ta del av.

Nisveta Tiro og Niklas Aas Skovdahl, 1. og 2. kandidat for Øyer SV, Øyer

Artikkeltags