Folk er viktigste utfordring - og mulighet - for Innlandet!

Av
DEL

debatt
Jonas Gahr Støre har i GD 6. mars innlegget «På tide å satse på Innlandet» en lengre tiltaksliste. Høyre ser andre muligheter og utfordringer enn Arbeiderpartiet, og vi har andre måter vi vil utløse og løse disse på. Støre kommer med politiske løsninger utgått på dato og unnlater glatt å snakke om de virkelige utfordringer.

Næringslivet i Innlandet går riktig godt – både jordbruk, reiseliv, handel, service og teknologibedriftene nyter godt av rammeverket borgerlig regjering har bygget opp. Innlandet er rikt på fremtidens grunnlag for vekst og utvikling – naturkapitalen. Vann, vind, sol, mineraler, skog, oppdrett, reiseliv, kvaliteter for friluftsturisme og hytteinnbyggere. Hver tredje bolig i Innlandet er en fritidsbolig – det gir muligheter i tilgjengelig humankapital også – hvis vi vil se det!

For å utvikle de utallige muligheter som naturressursene gir, må folk ville bo i distriktet. Støre unnlater helt å nevne største utfordringen for Innlandet som ligger i å få folk – særlig ungdommen – til å ville bo utenfor de største byene i Norge. Vi må snakke om det – og vi må handle! Sentralisering er største utfordringen – denne megatrenden er ikke politisk bestemt men det er en stor politisk oppgave å bidra til å motvirke sentraliseringstrenden. Nedsnakking og utenomsnakking virker ikke!

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland sa til Nationen forleden at hun «vil lokke folk tilbake til bygda». Fremsnakking er én ting. Lytting er en annen – for hva ønsker ungdommen seg, hva er bostedsattraktivitet for dem?

Svaret er klart: Urbane kvaliteter kombinert med tilgangen på natur og lavere kostnadsnivå enn i byene! Og da må vi faktisk snakke en viss form for kraftsamling eller regionalisering for å få desentralisering fra storbyene. Som en samfunnsforsker sa forleden: Hvilken politiker tør å si at om få år så er minst hundre av dagens kommunesentre nødt å være nedlagt dersom vi skal få til det som forskere kaller mikrourbanisering – det er ikke folk nok til å få det til ellers. Vi tør å si det: Kommunestrukturen der Innlandet ikke har klart å ta et eneste grep, bidrar ikke til å skape regionssentre med de kvalitetene som gjør at ungdommen vil bosette seg der.

Vi trenger bærekraftige lokalsamfunn som vokser nedenfra. Vi trenger ikke – slik Støre mener – mer statlig styring og statsstøtte. Det dreper lokaldemokratiet og gir lokalsamfunn og enkeltmennesker følelse av avmakt og at storsamfunnet før på oss.

Det er en realitet at oljeinntektene går ned. 66 % av alle bedriftsskatteinntekter til statskassen kommer i dag fra oljenæringen. Støre indikerer at kommunene skal ha mer penger fremover – fra staten. Høyre vil at kommunene skal bli mer selvgående og beholde mer av de inntekter som skapes med basis i lokale naturressurser. Vi ønsker blant annet å overføre de ordninger som gjelder for vannkraften med lovfestede direkteinntekter til kommunene, til andre naturressurser.

Støres tiltaksliste oser av økt offentlig pengebruk og mer skatter og avgifter. Høyre vil redusere i offentlig byråkrati og ressursbruk men flytte ut mer av de statlige arbeidsplasser. Arbeiderpartiet har intet å vise til der – man får jo ikke fagbevegelsen med seg.

Og helt til slutt: En statsråd fra Innlandet kan ikke matche en distriktsminister!

Hanne Alstrup Velure, Lesja, lokal- og fylkespolitiker i Innlandet, sentralstyremedlem i Høyre

Vi bader i gull, og får ikke en dritt ut av det ...

Det er ingen tvil om at Innlandet satses på

På tide å satse på Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags