Føre var, - grenser for hyttebygging i fjellet

Øyer SV gleder seg over at flere nå vil trekke ei grense for hvor langt inn i fjellet hytteveksten og tilhørende trafikk skal få sette sitt preg.

Øyer SV gleder seg over at flere nå vil trekke ei grense for hvor langt inn i fjellet hytteveksten og tilhørende trafikk skal få sette sitt preg. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Det er særs gledelig at Øyer Sp og Øyer Ap har tatt et så klart standpunkt til hvor langt innover fjellet vi bør tillate hyttebygging. I innlegget beskriver Arne Skogli godt både de lokale og de internasjonale konsekvensene for natur og arter av vår moderne arealbruk – hyttebygging er bare en liten del av problemet. Men det er viktig nok, siden det legger beslag på stadig større arealer i den viktige overgangssonen skog-fjell.
For oss i Øyer SV er det i tillegg gledelig at flere partier endelig har sett at det er viktig å stå for de grenser og synspunkter som SV har vært ganske ensomme talspersoner for i minst et par tiår. Vi tør påstå at vi den gang - etter mye politisk arbeid - klarte å begrense nedbygging mot Gropmarka i sør og at Nysetervegen skulle være en øvre utbyggingsgrense.
Som Arne Skogli skriver, så er det Hafjell-området som er under sterkest press. Men det er all grunn til å være føre var lenger nordover «heimfjellet – også inn i Tretten sogn. Ja, vi er lenger vekk fra alpinanlegg og ski-in fasiliteter, men vi er langt forbi den tid da alpinanlegget og tilliggende festarenaer var eneste attraksjonen. Høystandard skiløyper strekker seg nordover og innover, og helårstenking rundt «destinasjon Hafjell» stimulerer stiutvikling både for fot og sykkel. En markagrense bør lages for hele kommunen, og grensa for viktige naturkvaliteter går ikke nødvendigvis ved allmenningsgrensa! Og vi ser fram til en overordna løypeplan (ski, fot, sykkel).
Alle er enige om at fjellet er viktig. I SV vil vi også slå et politisk slag for nærmiljøet – det er nær heimen at den daglige tur og naturopplevelse finner sted – eller bør finne sted. For det er faktisk slik at hele 7 av 10 voksne i Norge ikke bruker kroppen så mye som en halvtime om dagen – og vi snakker ikke om trening, men vanlig gammeldags kroppsbruk. Trolig er det slik i Øyer også. Slik sett er turen til fots eller på sykkel som vi tar fra «gangdøra heme» gull verdt.

Vi kan kalle det friluftsliv. Vi kan kalle det transport for å få gjort ærend, gå på besøk, gå til bussen, eller rett på jobb. Uansett så er det folkehelse i hvert skritt (vitenskapen bekrefter dette), og det er den enkleste måten å begrense egen bilbruk og gi et godt klimabidrag. Men for mange ligger det dårlig til rette for sykling og gange i nærmiljøet.

Kommunen er i gang med en sti og løypeplan; ikke bare for fjellet, men for hele kommunen. Dette er godt, og arbeidet bør munne ut i en arealplan som også omfatter ny-satsing på tur-, gang- og sykkelveger i våre to bygdelag: for trivsel, for transport, for turister, for skoleunger og pensjonister – for alle!
Vi kan gjerne utfordre årets nasjonale vekstmaskin Senterpartiet: Se til Ilsengstiene på Hedmarken – med partileder Slagsvold Vedum som en av grunneierne. Kåra til Norges beste turrute, 25 km rute der en knytter i hop både tettsted, bondens kulturlandskap, skoger og elver.

Trond Ludvigsen og Odd Inge Vistad, listekandidater for Øyer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags