Forhåpentligvis er det noen der ute som også er opptatt av klassisk naturvern og som ser verdien av å ta vare på villreinstammen

Bygningene er ikke verneverdige, og området må forbeholdes villreinen. - Forhåpentligvis er det noen der ute som også er opptatt av klassisk naturvern og som ser verdien av å ta vare på villreinstammen i Norge, skriver Roger Granum.

Bygningene er ikke verneverdige, og området må forbeholdes villreinen. - Forhåpentligvis er det noen der ute som også er opptatt av klassisk naturvern og som ser verdien av å ta vare på villreinstammen i Norge, skriver Roger Granum.

Av
DEL

leserinnlegg
Saken på Dovrefjell viser vel med all tydelighet at lokal styringsrett er riktig i lokale saker, mens statlig styring er nødvendig når det er snakk om nasjonale interesser. Ansvaret for villreinen er ikke en lokal sak i noen del av landet.

Det ble påstått at Vesllie hadde så store verneverdige kvaliteter at å rive bygningene ville være en forbrytelse i seg selv. Det tok Ola Elvestuen hensyn til og stoppet rivningsarbeidet for å få dette belyst. Så viser det seg at dette er vurdert veldig nøye også tidligere. Det eneste som står igjen fra 1870 er en gråsteinsmur, og oppå den er det støpt en betongplate og oppå der igjen er det satt opp et lagerskur med dårlig vedlikeholdte materialer og bølgeblikktak. Alle kan se dette med et halvt øye på fotografiene.

Miljøvernmyndighetene anså ikke verneargumentet som tilstrekkelig tungtveiende for å stoppe et Stortingsvedtak fra 1999, da det ble bestemt at Forsvaret skulle rydde etter seg og at deler av arealet skulle gå til utvidelse av verneområdet for villrein. Det er det som gjennomføres nå.

Det var for øvrig en mindretallsregjering av Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som bestemte dette den gang, og jeg har ikke sjekket om det var Høyre eller Arbeiderpartiet som støttet det i Stortinget, eller begge. Det har ikke så mye å si idag.

Ola Elvestuen har altså ikke besluttet riving. Det ble bestemt for lenge siden. Jeg oppdaget ganske tidlig at dette ikke handler om et intenst ønske om å bevare bygninger, men mer om bruken av vegen og bygningene. Kanskje var det beiteinteressene som ville bruke området. Kanskje så det lokale reiselivet noen muligheter. Derfor ba jeg statsråden få vurdert om det var mulig å regulere denne aktiviteten på en slik måte at bygninger (og bruer selvsagt) kunne bestå. Det har fagmyndighetene nå gjort, og kommet til at dette arealet bør forbeholdes villreinen.

I Innlandet Venstre har vi valgt å akseptere det som fagmyndighetene på dette området anbefaler, selv om det gjør at vi taper mange stemmer i Nord-Gudbrandsdalen. Forhåpentligvis er det noen der ute som også er opptatt av klassisk naturvern og som ser verdien av å ta vare på villreinstammen i Norge.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags