Forsvar velferden – stopp kommunekrisen

Av
DEL

leserinnlegg
Denne våren har vi erfart at mennesker og samfunn i krise trenger kommuner som klarer å stille opp. Nedstengning av bedrifter og tøffe tider for arbeidsfolk, stengte skoler og barnehager, foreldre som ikke kunne gå på jobb og en helsetjeneste som måtte gå i voldsom beredskap, har satt kommunene på en stor prøve.

Det koster å ivareta renhold og helsetjenester, skoler, barnehager og eldreomsorg i kommunene under korona. For Lillehammer kommune er det for eksempel bokført 17 millioner i ekstra utgifter på grunn av korona per 1.6.2020. Det er beregnet at Lillehammer totalt kan gå i minus med om lag 58 millioner knyttet til korona i 2020, ut fra usikre forutsetninger. I det regnestykket ligger imidlertid en reduksjon i lønnsveksten fra 3,6 prosent til 1,5 prosent i revidert statsbudsjett, som i realiteten betyr et nulloppgjør. Det skyldes at regjeringen i legger til grunn at den totale bevilgningen heller skal gå til å dekke korona-relaterte lønnskostnader enn lønnsøkning. Regjeringen viser til at kommunene har fått penger gjennom en midlertidig bevilgning fra Stortinget. SV, så vel som kommunesektorens organisasjon KS, sier at det er langt fra nok.

Lillehammer og andre kommuner har ekstra utgifter her og nå, og har startet arbeidet med neste års budsjett. De kan ikke vente på neste års statsbudsjett. Hvis vi skal ha en sjanse til å opprettholde gode tilbud i blant annet barnehage og skole, trygge helse- og omsorgstjenester og forsvarlig renhold og drift, må Erna stille opp nå.

Koronakrisen traff kommunene i en situasjon hvor økonomiske overføringer til kommuner og fylker har vært for lave over tid. Regjeringen påstår at kommunene har fått mer penger. Men både oppgaver og lovkrav fra staten er blitt flere, og flere innbyggere trenger tjenester fra kommunen.

Hvis regjeringen ikke tar alvoret innover seg, risikerer vi at kommuneansatte som jobber med renhold, renovasjon, helse og omsorg, utdanning og transport mister jobbene sine. Folk som har fått applaus for å ha holdt samfunnet i gang under krisen, med risiko for egen helse, møtes nå på verst tenkelige måte: Fare for et ekstremt dårlig lønnsoppgjør og fare for å miste jobben.

Kommunene kan få hjulene i gang. Vi kan sette i gang nødvendige prosjekter, gi oppdrag til bedriftene, sørge for gode tjenester og dermed trygghet og framtidsmulighet ute i lokalsamfunnene. For at vi skal få til det må staten stille opp nå.

Derfor krever SV at:

– Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av koronakrisen må dekkes fullt ut
– Det må komme en krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedrifter, og arbeid og tjenester i kommunene
– Det må komme en kraftig økning i de økonomiske overføringene til kommuner og fylker i neste års statsbudsjett

Kaia B. Paulsen, leder, Lillehammer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags