Fortetting i Gausdal

Gausdal Bruvoll har advart mot å bygge leiligheter i gul støysone ved Segalstad bru.  Leilighetene i Fargerivegen 4 blir nærmeste nabo til Gausdal Bruvolls industriområde.

Gausdal Bruvoll har advart mot å bygge leiligheter i gul støysone ved Segalstad bru. Leilighetene i Fargerivegen 4 blir nærmeste nabo til Gausdal Bruvolls industriområde. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll AS har ett godt innspill i lørdagens GD – sett fra industriens ståsted. Men Gausdal Bruvoll ligger i sentrum av kommunesentret og da må andre interesser enn ensidige industri-interesser vektlegges.

Segalstad Bru sitt sentrum er definert av Gausdal kommune og Fargerivn. 4 er en del av sentrum. Tidligere Oppland fylkeskommune har gjennom sin plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland forutsatt at videre utvikling av tettsteder skal skje gjennom vesentlig fortetting av sentrumsområdene. Kommunen har fulgt opp dette med planer for meget arealintensiv bruk. I kommunens plan er det derfor rom for mange nye boligprosjekter i sentrum.

Vårt prosjekt Segalstad Hage ligger i Fargerivn. 4. Vår intensive utnyttelse av denne eiendommen er en forutsetning for at vi skal få lov til å bebygge eiendommen.

Gausdal Bruvoll har helt rett i sine krav til oss som utbyggere om at vi må følge de lover og regler som gjelder – også når det gjelder støy. Med henhold til eventuelle fremtidige klager må nok Gausdal Bruvoll belage seg på at det også fra våre kunder vil komme klager. Gausdal Bruvoll må også ta behørig hensyn til at de ligger helt inntil det som av kommunen er definert som sentrum. Da må Gausdal Bruvoll finne seg i at de har mange naboer og naboer har mange rettigheter i henhold til blant annet naboloven.

Hovedhandelen i Gausdal er flyttet over elva til Fargerivegen / Vestringsvegen, seinest ved Sport1 sin flytting til det meget viktige hjørnet Vestringsvegen / Fargerivegen. For å forsterke denne effekten bør kommunen nå flytte kommunens kafélokaler til østenden av kommunehuset, der Fjellstyret og Langsua nå har kontorer. Samtidig bør dde bygge glassfasader på tre sider og tilby uteservering mot sør der DNB hadde sin parkering. Kommunen har et ansvar for å bidra til sentrumsutvikling.

Sentrum på Segalstad Bru vil fremover forsterkes av videre utbygging i kvadraturen mellom Gausdal Bruvoll, kommunens tekniske kontorbygg, Vestringsvegen og elva. Det er vi rimelig sikre på.

Vi må forvente at vårt boligprosjekt i Fargervn 4 ikke er den siste boligblokka som blir realisert i Fargerivn eller i tilliggende adresser. Vi må nok dessverre for Gausdal Bruvoll konstatere at de må forholde seg til stadig nye naboer all den tid de har sin virksomhet der de er i dag.

Per Tore Teksum, Skarpsno AS / Solrikt AS, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags