Foten ned for bruk av 270 millioner til ny brannstasjon og til Terrassen

Av
DEL

leserinnlegg
Det har vært sagt og skrevet mye om økonomi og pengebruk i kommunen i 2019, posisjonen med Ap, Sv og V har ikke gitt svar på hvor innsparingene skal og må skje. Sp har, som nesten det eneste partiet, vært tydelige på at det må innføres en sterk begrensning i investeringer framover. De få prosjektene som prioriteres, må få en bedre kostnadsstyring.
Lillehammer kommune skal ikke være best på alt, vi skal være gode nok.

Jeg har gjort en sammenligning av prisnivå for skoleutbygginger i Norge. Med utgangspunkt i fire skoler omtalt i Byggeindustrien 12/2019 er snitt kvadratmeterpris for disse skolene kr. 20.984,-. For Nordre Ål skole er prisen pr. kvm kr. 36.845,-. Dette gir en merkostnad på kr. 15.861 pr. kvm, eller en ekstra bygge-kostnad på 133 millioner i prosjektet.
Våre bevilgende politikere har derfor ikke grunnlag for å hevde at en prosjektkostnad på 309,5 millioner er et riktig prisnivå.
Det var det opprinnelige kostnadsforutsetningen på 186 millioner, presentert i 2016, som lå på et riktig nivå.
Nettopp merforbruket på ca. 130 millioner, er penger Sp ikke ville ha ville tatt opp i unødvendig lån som våre innbyggere må nedbetale.

For å komme i forkant av pengebruken tar jeg også opp planene for den nye brannstasjonen som er under utvikling. Her har kommunen kjøpt en tomt til 20 millioner og politikerne har videre avsatt en kostnadsramme for bygget på 180 millioner som har en arealramme på 3500 – 4000 kvm.
Dette betyr nytt låneopptak på 200 millioner på en brannstasjon vi ikke trenger.

Kostnadsrammen er dessuten alt for høy. Tilsvarende tall finnes for brannstasjoner som for skoler.
Med et areal på 3750 kvm burde prosjektkostnaden med en fornuftig utforming, basert på prefabrikkerte modulelementer, ligge i området 110 millioner. Igjen ser vi at kostnadsrammen er ca. 70 millioner over et mer enn anstendig nivå.
Merforbruket for disse to prosjektene kan altså ende med 200 millioner, omtrent det samme som det nye vannforsyningsanlegget på Hovemoen var beregnet til 197 millioner. Også her putta politikerne på nye 56 millioner til 253 millioner som betales direkte av våre innbyggere.

Disse eksemplene viser at ved en klok og fornuftig prioritering ressursdisponering er det 100-talls millioner å spare.
Vi må derfor sette foten ned for bruk av 270 millioner til ny brannstasjon og til Terrassen. Noen må våge å si det!

Og hvorfor får vi ikke tilgang på kostnadstallene som allerede er hentet inn nå før valget den 9. september?
Et tallgrunnlag som i høyeste grad angår våre velgere og kan påvirke valgresultatet!

Akkurat dette vil Sp gjøre noe med etter valget, men da må vi få drahjelp fra Lillehammers velgere til å komme i posisjon.

Kostnadsammenstilling for skoler i Norge, kilde Byggeindustrien 12/2019

Kostnadsammenstilling for skoler i Norge, kilde Byggeindustrien 12/2019 Foto:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags