Fra møterom til klasserom

OSLO 20161020
Elever på videregående skole. Tenåringer.
Lærer og elev i klasserom. Undervisning i faget religion og etikk. 
Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
NB! MODELLKLARERT

OSLO 20161020 Elever på videregående skole. Tenåringer. Lærer og elev i klasserom. Undervisning i faget religion og etikk. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
"Fra møterom til klasserom", skriver ordførerkandidat for Øyer Høyre, Åse Harjo Øvstegård. Med løsningen hun skisserer, interkommunalt samarbeid, kunne hun like godt ha skrevet fra klasserom til bilen. Hun nevner ikke hvilke kommuner hun ønsker et samarbeid med, men det er nærliggende å tenke Lillehammer og Gausdal. I stedet for å ha utgangspunkt fra Tretten som i dag vil nok ikke PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) få veldig mye bedre tid til å være i klasserommet enn ved å ha utgangspunkt fra Lillehammer eller Gausdal. Harjo Øvstegårds løsning mener vi vil bety at PPT skal tilbringe mer tid i bilen enn det de trenger å gjøre per i dag. Det kommer neppe elevene til gode.

I 2018 hadde 9,7 % av elevene i grunnskolen i Øyer spesialundervisning, 8, 6 % for samme Kostragruppe (sammenlignbare kommuner) og for hele landet uten Oslo var tallet 7,9 %. For 2012 var tallet for Øyer kommune 11,1 %. Det går i riktig retning, og enkelte tilfeller kan gi store utslag et enkelt år.
Kommunalsjefen med ansvar for oppvekst kan bekrefte at disse tallene for grunnskolen i Øyer kommune.
Høyres ordførerkandidat viser til tall som må forklares. 29 av 155 elver ved Øyer ungdomsskole fikk i 2019/2019 spesialundervisning. 62 % av disse hadde mellom 1-2 timer med spesialundervisning i uka. 93 % av disse igjen får tilpasset undervisningen i ordinær klasse.

I 2015 vedtok kommunestyret, med støtte fra Øyer Høyre, å innføre to-lærermodellen, hvor man skulle styrke det faglige tilbudet i fagene norsk, matematikk og engelsk på alle trinn. Modellen er et forebyggende tiltak. PPT har hele vegen jobbet sammen med skolene om bruken av og innholdet i modellen. Vi valgte modellen basert på andre kommuners erfaringer hvor de kan vise til svært gode resultater.

Det er blant annet når rammene til skolene reduseres man til tider kan oppleve at skolene ved fravær ikke er i stand til å gjennomføre tolærerordningen. Noe som igjen kan medføre økt bruk av spesialundervisning for å sikre enkelte elevers utbytte av opplæringen. Kutt kan føre til forskjellsskolen Harjo Øvstegård ønsker å få bukt med.
PPT har blant annet faste dager ute på hver enkelt skole og barnehage. Tiden brukes blant annet til veiledning av de ansatte og observasjon i klassene/barnegruppa. De bruker tid i klasserommene. Vi må stole på at de vet hva som er best for ungene våre.

Øyer Senterparti tror på skolenes ansatte og at de jobber til det beste for ungene våre. Men de ansatte og ungene våre er avhengig av at vi som politikere setter oss inn i hva tjenestene innebærer og hva vi, politikere, foreldre og ansatte, sammen kan bidra med for at tjenestene skal bli til de beste. Øyer Senterparti mener at Øyer-skolen blir best når brukere blir involvert i utviklingen av tjenester og når ansatte blir oppmuntret til å foreslå forbedringer og får reell medbestemmelse.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags