Full gjennomgang er nødvendig

Av
DEL

leserinnlegg
GD har offentliggjort rapporten som omtaler mulige løsninger for arrangering av world cup i Lillehammer. Det er bra, åpenhet har en egenverdi i vårt samfunn. Hvordan skal vi ellers sammen kunne arbeide frem gode løsninger?

World cup er en stor brikke i arrangements – og arenaselskapene i Lillehammer. Likevel uteglemmer GD og tilsynelatende andre partier at det er et større puslespill som vi må legge i årene fremover. Høyre har hele veien vært klare på at det er langt fra tilstrekkelig for kommunestyrets behandling å utelukkende se på World cup arrangementet. Vi må se på alle selskapene som er involvert i arrangements – og arenavirksomheten i sin helhet i full bredde. Det har Høyre bedt om siden 2013 – ingenting har skjedd! Vi kunne ha kommet så mye lenger i å etablere en bærekraftig struktur.

Lillehammer står ved et veiskille når gjelder sine hel- eller deleide arrangements- og arenaselskap.
Vårt poeng er at en isolert vurdering av henholdsvis world cup eller Olympiaparken er ikke nok. Man må se på sammenhengen i økonomien, og man må se på bærekraften. Når det skisseres at løsningen er å utelukkende løfte arrangementene over til Olympiaparken, er det kun et godt norsk ord for det – det er keiserens nye klær.

Vi må lette byrden for kommunen. I Høyres program har vi foreslått blant annet å legge til rette for samarbeidsordninger mellom lag/foreninger og kommune i forbindelse med vedlikehold og oppdatering av arenaer. Vi bør prøve ut muligheter for at idretten kan involveres i koordinering og ledelse av daglig forvaltning av anlegg. Gitt at idretten ønsker det. Vi må kunne se på andre selskapsformer og organiseringer. Vi må kunne se på faste overføringer etter søknad, slik andre arrangementer og selskaper også må forholde seg. Vi må kunne utfordre næringslivet i større grad til å bidra.
Strukturene i våre etablerte systemer må endres. Alt må sees i sammenheng.

Oddvar Møllerløkken, ordførerkandidat Lillehammer Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags