Fylkeskommunen skal bli fossilfri innen 2025

Av
DEL

leserinnlegg
Klimaendringene skjer nå - og de skjer i et tempo som kan ta fra en nattesøvn. Menneskelige utslipp av CO2 er den største grunnen til klimaendringene, og nå kreves det endringer. Store endringer. Både når det gjelder vårt forbruk, levemåte og politiske prioriteringer. Disse endingene ønsker Innlandet fylkeskommune å være med på, og derfor har Arbeiderpartiet og Senterpartiet vært store pådrivere for å gjøre fylkeskommunen fossilfri innen 2025.

Utredningene hittil viser at fylkeskommunen blant annet kan gjøre mye innenfor kollektivtransporten, egen bilpark, drift og vedlikehold av fylkesveger og innenfor våre egne bygg, som skolebyggene, for å nevne noen viktige områder. Det gjelder å tenke nytt, legge til seg nye vaner og å ta i bruk moderne teknologi og fornybare energikilder om vi skal ha noen sjanse til å nå målet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er klare for å følge opp planen med konkrete handlinger, og vi gleder oss til videre saksgang utover høsten der helt konkrete tiltak skal skisseres og styringsverktøy skal på plass. Derfor var vi svært fornøyde med at vårt forslag om å framskynde arbeid med klimaregnskap og klimabudsjett allerede til høsten 2020 ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget. Dette er viktige verktøy som gir oss god politisk oversikt og styring over klimakuttene som vi skal ta, og det legger grunnlaget for brede politiske prosesser.

I tillegg til de ekstremt viktige verktøyene i klimaregnskap- og budsjett, har vi i vedtaket vårt fra fylkesutvalget også stilt krav om å få på plass en strategi for nullutslippskjøretøy i egen bilpark. Dette er avgjørende å få på plass tidlig om vi skal klare å nå ambisjonen om å ha en fossilfri fylkeskommune. Mange virksomheter i Innlandet har vært flinke til å ta grep for å gjøre bilparken sin om til nullutslippskjøretøy ved naturlige utskiftninger og gjennom ambisiøse anbud.

Ved at også fylkeskommunens egen virksomhet tar dette innover seg sendes det signaler til kommuner, næringsliv og privatpersoner i fylket om at dette er noe man ikke bare håper er valg andre tar, men at vi også er villige til å ta dem selv. Selv om fylkeskommunens direkte utslipp er små i forhold til utslippene fra alt det andre som skjer i fylket, er det vår jobb som politisk enhet å vise veg.

Fylkeskommunen er en stor aktør innenfor bygg og anlegg, med både renovering og nybygg av skoler og et nytt handlingsprogram for fylkesveger. Med denne omfattende virksomheten må vi bli konkrete på tiltak som kan kutte utslippene der. Flere bygg i fylkeskommunal regi og i Innlandet bygges nå i tre. Det siste tilskuddet her er den nye Mjøsbrua som nå skal bygges med store innslag av tre, etter at klimavurderinger har vært av de viktigste vurderingene i anbudsprosessen. Innlandet fylkeskommune ønsker økt bruk av skog gjennom et aktivt skogbruk, næringsutvikling i hele fylket og karbonbinding som vil bidra til at både Innlandet og landet forøvrig kan nå klimamålene i Parisavtalen.

Et annet viktig moment i planene for å bli fossilfri innen 2025 er den innkjøpsmakten fylkeskommunen har. I samarbeid med andre virksomheter kan vi vise veg når det gjelder å tenke grønt i innkjøpene våre. Det må gjøres gunstigere og billigere å velge grønt, og her kan fylkeskommunen gå foran for å ta i bruk løsninger som etter hvert kan bli mer tilgjengelige for både kommuner, næringsliv og privatpersoner i hele fylket. Når vi har muligheten til å velge grønt, har vi også et ansvar for å gjøre det.

Reiser for ansatte og politikere bidrar også til klimautslipp. Under koronasituasjonen har vi blitt kastet ut i et hav av digitale løsninger, noe som har gitt oss verdifulle erfaringer. Selv om situasjonen de siste månedene har vært vanskelig for alle, må vi ta med oss de positive erfaringene den har gitt oss. En av disse erfaringene er nettopp med digitale løsninger, og at mange møter kan tas over nett i stedet for fysisk. Dette kommer godt med i et fylke som tross alt er større enn hele Danmark. Disse erfaringene må vi ta med oss videre i arbeidet med planen om å bli fossilfri innen 2025.

Alt i alt er Arbeiderpartiet og Senterpartiet svært fornøyde med at klimapolitikken står høyt på agendaen i Innlandet fylkeskommune, og det er med store ambisjoner og pågangsmot at vi tar fatt på arbeidet med å gjøre fylkeskommunen fossilfri innen 2025. Det skjer ikke av seg selv, og det kommer ikke til å bli lett – men dette er en prosess vi er villige til å prioritere høyt, slik at vi også i framtiden kan si at Innlandet er det grønne fylket i Norge.


Hans Kristian Enge, Lillehammer, medlem av fylkesutvalget i Innlandet for Ap
Jesper Nohr, Trysil, medlem av fylkesutvalget i Innlandet for Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags