Gode erfaringer med samarbeid i Ringsaker

Av
DEL

Leserinnlegg
Ringsaker SV går til valg med Christian Haugen som vår ordførerkandidat. Vi er imidlertid realister og innser at sjansen for å få rent flertall er små. Det må derfor forhandles når vi ser valgresultatet. Ringsaker SV har gode erfaringer med ulike samarbeidskonstellasjoner etter de fleste valg siden Ap mistet sitt rene flertall første gang i 1991. Vi har fått gjennomslag politisk, og også fått viktige posisjoner.

For oss er politikk viktigere enn posisjoner. Klima- og miljøpolitikk og skolepolitikk er sentrale områder for SV. Våre standpunkter på disse områdene er nasjonale og kjente. Det samme gjelder jordvern, vi vil være restriktive når det gjelder nedbygging av dyrket og dyrkbar jord. Men det kan være store samfunnsmessige interesser som tilsier at noe dyrkbar jord må utbygges, f.eks vil dobbeltspor på jernbanen måtte ta noe dyrkbar jord.

I Ringsaker har vi følgende hovedsaker vi ønsker gjennomslag for i eventuelle forhandlinger etter valget:

Ringsaker SV er mot privatisering av velferdsgoder. Dette gjelder blant annet skole, pleie- og omsorg og barneverntjenesten. Vi sier også et klart nei til bruk av velferdsprofittører. Offentlige midler skal ikke gå til å berike private.

For barnefattigdom og barnefamiliers situasjon ønsker vi å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp. Dette vil gi en enslig forsørger med ett barn 24 000 kroner mer i året. Nav gjør mye bra for barnefamilier i dag, men ved å holde barnetrygden utenfor vil mange slippe å måtte stå med lua i hånda og be om hjelp fra Nav.

Vi ønsker å innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Det beste ville selvsagt vært heldagsskole uten foreldrebetaling, men det er en lengre vei å gå for å få til dette. Søskenmoderasjon kan gjennomføres ved første budsjettbehandling, mens det kreves mer for å få på plass heldagsskolen.

Ringsaker SV ønsker å få på plass samboerrom i våre institusjoner slik at par hvor bare den ene har behov for institusjonsplass kan få leve sin siste tid sammen. Å skille par i slike situasjoner er uverdig.

Vi ønsker også å intensivere arbeidet for sikre retten til heltid og faste stillinger. Dette vil gi den enkelte en trygg og forutsigbar økonomisk situasjon. Det er ikke lett å gå til banken for å få boliglån med 20 prosent fast jobb. Heller ikke enkelt å planlegge dagene når du aldri vet når du blir oppringt med tilbud om en ekstravakt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags