Grov feilinformasjon om vikarer

Innleie av helsepersonell er i liten grad er fordyrende for kommunen, så sant man benytter seg av den inngåtte rammeavtalen, skriver NHO.

Innleie av helsepersonell er i liten grad er fordyrende for kommunen, så sant man benytter seg av den inngåtte rammeavtalen, skriver NHO. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 
Mads Furu (Ap) hevder i Gudbrandsdølen Dagningen (28.05) at Lillehammer kommune kan få 50 prosent mer helse- og omsorgstjenester for pengene om man bruker egne ansatte istedenfor å leie inn vikarer. I beste fall baserer denne påstanden seg på en misforståelse. I verste fall er det grov feilinformasjon Furu bedriver. Har han glemt at også kommuner har andre kostnader enn lønn for sine ansatte?

Et riktig bilde får man ved å se på følgende: Ansetter kommunen selv i stedet for å leie inn skal det betales feriepenger, arbeidsgiveravgift, kostnader ved sykefravær, forsikring og pensjon. I en situasjon hvor det er vanskelig å finne kvalifisert personell i nærområdet, må det ofte også dekkes bolig og reiseutgifter. Timekostnaden for kommunen ved innleie fra bemanningsbedriftene dekker dette.

Våre regnestykker viser at kostnaden for kommunen ved å leie inn i stedet for å ansette selv er ca. 7 prosent om kommunen dekker bolig. Om bemanningsbedriften dekker bolig, er kostnaden naturligvis noe høyere da timeprisen må dekke leieutgifter, men da slipper jo kommunen denne kostnaden. I disse tallene er det ikke tatt høyde for at kommunen uten innleie vil ha mer overtidsarbeid eller for administrasjon. Resultatet er dermed at det er helt marginale forskjeller i kostnaden for kommunen om den ansetter selv eller leier inn. Dette understøttes av uttalelser som Sykehjemsetaten i Oslo ga til tidsskriftet Sykepleien for ett år siden; «Forskjellen i kostnader ved innleie kontra en fast ansatt er helt marginale».

Dette viser at utspillet fra Mads Furu er gitt på feil grunnlag og at innleie i liten grad er fordyrende for kommunen, så sant man benytter seg av den inngåtte rammeavtalen.

Til slutt vil jeg understreke at innleie er ment å være et supplement til grunnbemanningen i kommunen. Det forutsettes at en kommune har en forsvarlig grunnbemanning av sine helsetjenester. Om man da i perioder trenger mer personell er innleie fra bemanningsbransjen med på å sikre at helsetjenesten i kommunen er forsvarlig. Dette er et gode for kommunens innbyggere.

Even Hagelien, bransjedirektør NHO Service og Handel

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken