Habilitetsdiskusjon på ville veger

GLØR: Ordførerne. Anette Musdalslien (Sp) Gausdal og Jon Halvor Midtmageli (Sp) Øyer gir kollega Ingunn Trosholmen (Ap) Lillehammer full støtte som habil i rollen som leder i representantskapet i Glør.

GLØR: Ordførerne. Anette Musdalslien (Sp) Gausdal og Jon Halvor Midtmageli (Sp) Øyer gir kollega Ingunn Trosholmen (Ap) Lillehammer full støtte som habil i rollen som leder i representantskapet i Glør.

Av
DEL

Leserinnlegg
Vi registrerer med en viss forundring ordskiftet som pågår i Lillehammer vedrørende ordfører Ingunn Trosholmen sin rolle som leder av representantskapet i GLØR. Enkelte stiller spørsmål ved om Trosholmen er habil til å inneha rollen, fordi styreleder i selskapet er nær venn og forretningspartner med hennes samboer. At dette kan gjøre Trosholmen inhabil i saker som skal behandles av representantskapet, er greit. Det gjør henne imidlertid ikke inhabil til å ivareta et verv hun har i kraft av sin posisjon som ordfører.

Som folkevalgte gjør vi habilitetsvurderinger hele tiden. Lokalpolitikere flest ønsker å opptre ryddig, og det forventes også at vi gjør det. Det sitter i ryggmargen til de fleste av oss å tenke gjennom om det finnes grunner til at vi ikke skal være med på å avgjøre utfallet av en sak. Noen ganger skal vi ikke det. Typisk vil det være dersom et visst utfall av saken vil gi oss sjøl eller noen vi kjenner godt, særlige fordeler.

Vi som lokalpolitikere blir gjerne valgt som representanter inn i flere råd eller utvalg. Det blir vi, vel vitende om at det sannsynligvis vil komme opp saker i disse organene som vi ikke kan være med på å behandle. Noen har jobber, relasjoner eller andre bindinger som gjør at de er inhabile i flere saker enn andre, men det ekskluderer dem ikke fra å være rådsmedlemmer, utvalgsmedlemmer eller altså representantskapsmedlemmer. Heldigvis for det.

Undertegnede representerer Øyer og Gausdal i representantskapet i GLØR. Trosholmen har i flere sammenhenger forsikret at hun vil be om å få sin habilitet vurdert i konkrete saker der relasjonen mellom styreleder i GLØR og hennes samboer eventuelt kan være relevant, slik hun gjorde da representantskapet i sitt årsmøte forrige uke skulle fastsette styrehonorarer. I de aller fleste saker som behandles av representantskapet i GLØR vil resultatet av behandlingen ikke innebære særskilte fordeler for enkeltpersoner, verken styreleder eller andre.

Diskusjoner rundt habilitet er både sunt og bra. Spørsmålet om Trosholmen er habil til å inneha rollen som leder av representantskapet i GLØR er allerede grundig juridisk vurdert. Representantskapet har valgt sin leder og det bør representantskapets medlemmer forholde seg til.

Som Gausdal og Øyer sine medlemmer av representantskapet har vi full tillit til at både Trosholmen og andre vil håndtere spørsmål rundt sin egen habilitet i konkrete saker på en god måte også framover.

Jon Halvor Midtmageli, ordfører (Sp) i Øyer
Anette Musdalslien, ordfører (Sp) i Gausdal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags