Hammerseng - blokk eller grønt?

Hammerseng borettslag vil ikke ha nedbygging av leke-, aktivitets- og friområdet på Hammerseng.

Hammerseng borettslag vil ikke ha nedbygging av leke-, aktivitets- og friområdet på Hammerseng. Foto:

DEL

leserinnleggDe siste dager har GD inneholdt både lederartikler, leserinnlegg og reportasjer om byggesaker i Lillehammer, sist angående utbyggingen på Vingnes og Panorama i Nordseter-vegen. Den gjennomgående tonen i sakene er motstridende interesser mellom beboere i området og utbygger.

I Nordre Ål har vi den samme interesse-konflikten vedrørende videre utbygging på Hammerseng; Skal gjenværende areal bevares som grøntområde eller skal det anvendes til oppføring av boligblokk?

Lillehammers politikere har behandlet saken vedrørende grøntareal kontra blokk-bebyggelse på Hammerseng tre ganger, og de har vedtatt to ganger i planutvalget og en gang i kommunestyret at dette skal være grønt-areal. Endelig behandling finner sted i kommunestyret 26. mars.

Området det her er snakk om har i over 40 år blitt benyttet som leke- og aktivitetsområde og er en viktig del av kulturlandskapet langs Gamlevegen/Pilgrimsleden, med flott utsyn over Lillehammer by og med det kulturhistoriske miljøet på Hammerseng gård i forlengelsen av området. Her ønsker nå grunneier og utbygger å oppføre en blokk, som med innkjøring, parkering osv vil sluke mesteparten av grøntarealet.

Motstanden fra vår side mot utbygging skyldes at man har et etablert bomiljø, med en kombinasjon av både gamle gårdsbygninger, blokk-bebyggelse, eneboliger og rekkehus. Det er en viktig kvalitet i vårt bomiljø å ha tilgang til et trygt og godt leke- og aktivitetsområde som kan benyttes både av store og små, blant annet som et yndet sted for barnehager på tur.

Vi mener våre politikere bør se verdien av dette mangfoldet, og stå ved de tidligere vedtakene. Det har vært lansert et kompromiss-forslag under behandling i planutvalget, hvor deler av arealet settes av til grønt areal, og deler til blokk-bebyggelse. Vi oppfatter dette kompromiss-forslaget slik at størsteparten av arealet som settes av til grøntareal, er de områder man uansett ikke får benyttet til utbygging. En ny blokk vil avgi et fotavtrykk som vil prege hele nærområdet, og etter vår mening, prege dette på en lite fordelaktig måte.

Aksel Hagen belyser noe av problemstillingene rundt fortetting og utbygging i hans debattinnlegg i GD 11. Mars. Fortetting er en viktig del av byplanen, samtidig sier Hagen: «Så den store utfordringen er hvordan vi rent praktisk skal fortette på en demokratisk og faglig god måte». Etter vårt syn vil nedbygging av leke-, aktivitets- og friområdet på Hammerseng ikke for ettertiden fremstå som en «faglig god måte».

Vi håper at vårt nærområde kan fremstå grønt også i fremtiden, til glede for både nåværende og ikke minst fremtidige beboere. La ikke Hammerseng bli et område uten barn som leker og hygger seg i gode omgivelser i nærmiljøet.

Jonny Myhrum, på vegne av styret i Hammerseng1 Borettslag
Pål Fløtre, nabo
Per Arne Vågsether, nabo
Peder Sahlin, nabo


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags